Nu kommer maskinmesteruddannelsen til Thisted


De unge i Thy kan nu se frem til et nyt videregående uddannelsestilbud. Det er det maritime og polytekniske uddannelsescenter, MARTEC der forventer opstart af 1. semester af maskinmesteruddannelsen i Thisted. Det betyder, at alle unge med en studenterhue kan starte deres videreuddannelse allerede til august 2022, uden at de behøver at flytte væk fra lokalområdet.


MARTEC har sendt ansøgning til myndighederne om lov til at starte maskinmesteruddannelsen i Thisted og har netop fået godkendelsen i hus. Det betyder, at MARTEC er klar til at lancere 1. semester af uddannelsen i samarbejde med EUC Nordvest, som skal medvirke på den første del af uddannelsen:


”Vi er temmelig begejstrede for, at det er lykkes at få maskinmesteruddannelsen til Thisted. Ikke blot på egne vegne, men på hele Nordvestjyllands vegne. Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste og mest alsidige tekniske uddannelse, og den peger direkte ind i erhvervssammensætningen i vores område. Vi har utrolig mange produktionsvirksomheder, der har brug for netop de kompetencer, en maskinmester besidder”, fortæller direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest og fortsætter:


Maskinmesteruddannelsen får adresse hos Professionshøjskolen UCN

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, og MARTEC har derfor besluttet og indgået en aftale om, at uddannelsen skal have til huse hos Professionshøjskolen UCN på Lerpyttervej, hvor der i forvejen er et uddannelsesmiljø for videregående uddannelser. De første ni mdr. af uddannelsen vil de studerende dog have deres daglige gang i værkstederne på EUC Nordvest. Her vil de blive introduceret til maskinmesterfaget og få oparbejdet de grundlæggende håndværksmæssige kompetencer inden for drejning, fræsning, svejsning, motorpasning, el-installationsarbejde med mere, så de er godt rustet til at gennemføre den resterende del af uddannelsen. Efter de første 9 måneder skal de studerende i praktik i en virksomhed eller hos et rederi, inden de starter op på den teoretiske del af maskinmesteruddannelsen.


”Der er ydet en stor indsats for at kunne starte Maskinmesteruddannelsen op allerede til august 2022. MARTEC er, som uddannelsesinstitution i Frederikshavn, klar over, hvor vigtigt det er for et nærområde at kunne tilbyde de unge muligheder for videregående uddannelser lokalt - og ministerens godkendelse i dag er derfor vigtig at agere på. En stor tak til regeringen og til vores samarbejdspartnere i Thisted, Kommunen, Thy Erhvervsforum og ikke mindst EUC Nordvest og UCN. Vi oplever en stor imødekommenhed og velvilje og ved af erfaring, at det er afgørende med stærk, lokal opbakning for at få succes med uddannelser i udkantsområder. Derfor håber jeg, at hele Thisted og omegn vil tage positivt imod os og bidrage aktivt til, at vi får skabt masser af opmærksomhed om det nye uddannelsesudbud, så der forhåbentlig er mange unge mennesker, der får lyst til at gennemføre maskinmesteruddannelsen i Thisted”, lyder det fra direktør Pia Ankerstjerne fra MARTEC.


MARTEC trækker på stor erfaring, da de har uddannet maskinmestre i Frederikshavn siden 1929.


Også på UCN er der stor glæde og tilfredshed med det kommende samarbejde om maskinmesteruddannelsen:


”Det vil blive et løfte ikke bare for studiemiljøet på Lerpyttervej, men for hele Thy med det kommende samarbejde. Maskinmesteruddannelsen repræsenterer en faglighed, der er brug for i Thy, og samtidig vil det gøre hele området mere attraktivt som studie og uddannelsessted” siger rektor Kristina Kristoffersen fra UCN.


MARTEC, UCN og EUC Nordvest forventer at kunne byde de første maskinmesterstuderende velkommen allerede medio august, så hvis man vil sikre sig en plads på det første hold, er det med at få søgt ind via www.optagelse.dk og angive at man ønsker at tage uddannelsen i Thisted. Sidste frist for ansøgning er d. 5. juli 2022, kl. 12. Der er mere information at hente på www.martec.dk/thisted


OM MARTEC

MARTEC UDDANNER TIL VERDEN og vi tilstræber at vores dimittender kan forstå, vedligeholde og drifte de nyeste systemer og teknologier til søs og på land, med skarpt fokus på grøn omstilling, sikkerhed og økonomi.
Som maritimt og polyteknisk uddannelsescenter udbyder MARTEC alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsfører samt professionsuddannelserne som skibsfører og maskinmester. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.


Om maskinmesteruddannelsen

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste og mest alsidige tekniske uddannelse. Derfor er der også et stort behov for uddannede maskinmestre.

Som maskinmester får man rigtig mange jobmuligheder inden for en lang række tekniske områder både på land og til søs. Cirka 4 ud af 5 maskinmestre arbejder i virksomheder på land. Ledigheden blandt maskinmestre er blandt de laveste i Danmark, og mange maskinmestre finder arbejde allerede inden uddannelsens afslutning. Maskinmestre er meget efterspurgte inden for eksempelvis kraftværker, fjernvarme, vindmøller, skibsfart, hospitaler, el-nettet, offshore og olie/gas, hvor man fx kan arbejde som projektleder, projekt- eller salgsingeniør, teknisk sælger, energi- eller miljøkonsulent, testingeniør, applikationsingeniør, udviklingsingeniør, energichef, vagtchef, teknisk chef, vedligeholdschef eller driftsleder.


Se mere om uddannelsen på www.martec.dk/maskinmester