Erhvervsudvikling


Erhvervsudvikling 

Thy Erhvervsforum skal bidrage til erhvervsudvikling i Thy. Det vil typisk være ift. formidling til og mellem forskellige aktører.
Erhvervsudvikling kræver fagspecifikke kompetencer fra forskellige enheder og aktører – jf. nedenstående model. Thy Erhvervsforum kan derfor være bindeled mellem disse enheder og virksomheder ift. en erhvervsindsats.

 


Lisbeth-Web.jpg

Lisbeth Bang Nielsen

Erhvervschef

Erhvervsudvikling