Oplysningspligt

Thy Erhvervsforum har registreret dine personoplysninger i form af dine kontaktoplysninger.

Oplysningerne vil alene blive brugt til at identificere dig og i den forbindelse levere den ydelse, som er efterspurgt.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke idet du ved din henvendelse til Thy Erhvervsforum anses for at have givet samtykke til behandlingen af oplysningerne. Thy Erhvervsforum har ligeledes en legitim interesse i at behandle oplysningerne, idet behandlingen er nødvendig for, at Thy Erhvervsforum kan behandle din henvendelse.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig.

Oplysningerne videregives ikke.

Oplysningerne overføres til tredjelande idet Thy Erhvervsforum benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser).

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget.

Du kan anmode Thy Erhvervsforum om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har videre ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Thy Erhvervsforums på: Info@thyef.dk