Muligheder for opkvalificering & efteruddannelse


Kender du til alle tilbuddene for at opkvalificere eller efteruddanne dine medarbejdere? 
Vi har i samarbejde med Thy-Mors HF & VUC, EUC Nordvest og UCN lavet en oversigt som giver dig et overblik over mulighederne.

 

Thy-Mors HF & VUC

MÅLGRUPPE:            
Alle, både faglærte og ufaglærte

EFTERUDDANNELSES TILBUD       
Kurser i de almene fag: dansk, matematik, engelsk og IT. Og ordblindeundervisning.

OPKVALIFICERINGS TILBUD    
Kurser målrettet arbejdsopgaver. Eks. et IT-kursus ifbm. nyt IT-system

TILSKUDSMULIGHEDER
SVU og kompetencefondsmidler

INFO                                                                                      
Vi tilbyder målrettede kurser mellem 3 og 37 timer i ugen efter behov. Undervisning i virksomheden eller på VUC. Kurser for hold (min. 15 medarbejdere) eller for enkeltpersoner på vores Studiecenter
Link til yderligere information

KONTAKT 
Uddannelseskonsulent Lene Skou, lsh@vuctm.dk , tlf. 2130 3571 og uddannelseskonsulent Susanne Birk, sbi@vuctm.dk , tlf. 23312798

 

EUC Nordvest

MÅLGRUPPE:            
Målgruppen er primært faglærte og ufaglærte fra disse brancher:
•    Handel/Kontor (IT, ledelse, kommunikation, bæredygtighed, Lean, osv.) 
•    Transport
•    Bygge/anlæg 
•    Metal/Teknologi 
•    Auto 
•    Landbrug/Fødevarer 
•    Fiskeri

EFTERUDDANNELSES TILBUD       
AMU kurser inden for de fleste brancher, Akademi uddannelser udbydes primært indenfor Ledelse og Kommunikation.

OPKVALIFICERINGS TILBUD    
Hvis man overvejer at blive faglært inden for det område, man arbejder i til hverdag, er det ydermere muligt at få lavet en såkaldt RKV. Det står for realkompetencevurdering og betyder at man får en personlig uddannelsesplan, som i de fleste tilfælde for voksne, betyder merit. Mange AMU kurser er meritgivende til erhvervsuddannelser, så hvis man tager fag-faglige AMU kurser, kan man samtidig afkorte en eventuel senere erhvervsuddannelse.

TILSKUDSMULIGHEDER
VEU godtgørelse er et tilskud (120,68 kr. pr. time i 2022) som gives til AMU kurser jf. gældende regler, som kan læses her
Man skal være i arbejde (ansat 14 dage før og 14 dage efter kursets afholdelse) for at få VEU tilskud. Det er også muligt at søge befordringstilskud ved mere end 24 km til og fra kursusstedet, samt evt. kost og logi.
Er man overenskomstansat, vil der som regel være mulighed for at søge yderligere løntabstilskud og tilskud til deltagerbetalingen på både AMU- og akademikurser.

INFO                                                                                      
Vi tilbyder gratis og uforpligtende vejledning og sparring til virksomhederne ift. brug af kurser i eksempelvis lavsæsonsperioder. Vi kan hjælpe med at skabe overblik over de mange tilskudsmuligheder og kan - sammen med virksomheden - sammensætte en komplet efteruddannelsesplan, som både tilgodeser virksomheden, men som med fordel også kan tage udgangspunkt i medarbejdernes ønsker, så der skabes gensidig tilfredshed fremfor sure miner, når der skal snakkes kurser.
Vi har stor erfaring og succes med, at afholde små inspirationsoplæg ude i virksomhederne – evt. i frokostpauserne eller ved personale arrangementer, som med fordel kan efterfølges af individuelle samtaler med de medarbejdere, der har lyst til det. Ofte virker det meget bedre, når medarbejderne inddrages i efteruddannelsesplanerne.

KONTAKT 
Rikke Scheele-Simonsen, rss@eucnordvest.dk , 30106500

 

UCN

MÅLGRUPPE:            
Fra 25 år og ubegrænset alder.
Uddannelseskrav: at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. 
Erhvervserfaring: Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 
Der kan laves en Real kompetence vurdering (RKV) for ufaglærte. Med en RKV kan ufaglærte også deltage.

EFTERUDDANNELSES TILBUD       
Akademiuddannelsen Ledelse
Ledelse i praksis
Organisation og arbejdspsykologi
Coaching og konflikthåndtering
Projektledelse

Akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion
Værdikæden i praksis
Projektledelse
Produktoptimering
Kvalitetsoptimering (Lean):
Kvalitetsstyring i praksis

Akademiuddannelse med fokus på markedsføring
Google Certificeret Manager
Salg og salgspsykologi
Digital markedsføring
Sociale Medier

OPKVALIFICERINGS TILBUD    
Det er det samme som oven for. Vi kan også komme ud som konsulent, og afholde uddannelse i virksomhederne, samt komme ud og holde kursusdage i udvalgte emner.

TILSKUDSMULIGHEDER

INFO                                                                                      
Uddannelserne er Kompetencegivende og deltidsuddannelse godkendt af Ministeriet.

KONTAKT 
Salg- og forretningsudvikler Vivki Banch Friis Frederiksen, vbff@ucnact2learn.dk. 72691734