Månedens profil


Månedens profil hos Thy Erhvervsforum er en lokal virksomhed, der tilbyder en service eller et produkt, som skiller sig ud fra mængden. Virksomheden bidrager til, at erhvervslivet i Thy fremstår med en bred vifte af kompetencer, færdigheder og kvaliteter.

Denne månedens profil er virksomheden Thybo & Co, der drives af Bo Immersen i Thisted. Thybo & Co kickstarter virksomheders grønne omstilling, og gør det enkelt for dem at nå deres miljømål – fx at få et miljømærke.

Baggrund:
I midten af 90'erne besøgte Bo Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi sammen med sin HTX-klasse. Det blev en skelsættende oplevelse for ham, for siden dengang har Bo været passioneret omkring at bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden.
I 90’erne var der ikke mange jobs eller uddannelser med fokus på bæredygtighed, så tilfældigheder gjorde, at Bo fik sin opdragelse i turismebranchen. Det førte i 2012 til, at Bo blev tildelt Ambassadørprisen af Miljømærkning Danmark ”for siden 2004 at have ydet en ekstraordinær indsats for kendskabet til og brugen af EU Blomsten via sit virke i det regionale turistudviklingsarbejde i Nordjylland.”
Bo har løbende været på skolebænken og er bl.a. uddannet Proceskonsulent, Teknonom med speciale i miljøstyring, Naturvejleder og har taget en Diplom i ledelse.
I 2019 var tiden moden til at springe ud som selvstændig. Missionen var at hjælpe virksomheder med deres grønne omstilling, så de kunne høste markedsfordele og spare ressourcer, mens det er muligheden for at høste miljøgevinster til glæde og gavn for vores efterfølgere, som driver Bo Immersen.

Halvdelen af Thybo & Cos kunder kommer fra turismebranchen, mens de øvrige f.eks. er undervisningsinstitutioner, trykkerier, tømrerfirmaer, energirådgivere, interesseforeninger og det offentlige.

Værdier:

  • Der findes ikke en ”One size fits all”. Løsninger skal tilpasses kundens behov og situation.
  • Det skal være enkelt at drive en virksomhed mere ansvarligt og bæredygtigt. 
  • Vores efterfølgere skal have mulighed for at leve gode liv i fred.

Hvad gør jer anderledes:
Der er teknik og mennesker i alle virksomheder, og besparelser kan nås både ved at ændre adfærd og ved at bruge teknologi. Bo er god til at involvere medarbejdere og gæster i løsninger, men tager også løbende flere digitale værktøjer i brug. Han er fx ved at udvikle en app til at håndtere registrering af forbrug.
Bo Immersen har hjulpet over 70 virksomheder med grøn omstilling. Så med Thybo & Co får man erfaring og knowhow, som sikrer en effektiv proces, der får kundens projekt hurtigt i mål.

Hvad kan I, som vi ikke ved:
Thybo & Co kan være ekstern miljøchef for andre virksomheder. Det er et nyt tilbud til virksomheder, som gerne vil have løbende værdi ud af deres grønne indsats, og som ønsker at have adgang til bæredygtighedskompetencer, uden selv at skulle ansætte en medarbejder. Thybo & Co følger virksomheden tæt og sikrer, at der arbejdes systematisk og effektivt med klima og miljø.

Hvad er dit motto:
”Der er altid et bedre alternativ”

Hvad er en god dag:
En god dag er, når en opgave afsluttes til kundens store tilfredshed samtidig med, at vi har reduceret kundens miljø- og klimapåvirkninger.

Har du lyst til at vide mere, så kig ind på www.thyboogco.dk