DK: Thy-Mors HF & VUC Erhverv udbyder almen efteruddannelse og kursusaktiviteter til private og offentlige virksomheder og institutioner i Thy og på Mors. Et solidt fagligt fundament er en vigtig forudsætning, for at få mest muligt ud af efteruddannelseskurser og uddannelsesforløb. Er de grundlæggende forudsætninger ikke i orden, kan det ligefrem være en hindring, når det gælder helt almindelige certificerings- og kompetencekursusforløb. Hos VUC Erhverv ved vi, hvordan dine medarbejdere kan komme godt fra start på uddannelsesvejen.

Vi kan hjælpe jer med grundlæggende dansk og matematik (FVU) – Ordblindeundervisning (OBU) – Samarbejde og kommunikation – Formidling – It – Engelsk /Tysk – Innovation – Dansk som 2. sprog.

Vi samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i området om at tilbyde din virksomhed det bedste uddannelsestilbud. Specialtilrettede forløb tilrettelægges med udgangspunkt i jeres ønsker, hvor tid, sted, indhold og materialer er tilpasset jer.

Har du brug for kompetent sparring og dialog om kompetenceudvikling, er du altid velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulent og høre mere om, hvordan vi sammen kan udvikle en uddannelsesløsning, der matcher din virksomhed og dine medarbejderes behov. Vi hjælper selvfølgelig gerne med den praktiske planlægning i forhold til at få overblik over de forskellige tilskudsordninger og regelsæt.

Ring på telefon 70 70 12 34 og spørg efter vores uddannelseskonsulent.

UK: Thy-Mors HF & VUC Enterprise provides common supplementary education and courses for private and public businesses and institutions in Thy and on Mors. It is important to possess a solid professional foundation in order to benefit as much as possible from supplementary educational courses. It might downright be an obstacle if basic prerequisites are lacking when it comes to ordinary courses within certifications and qualifications. At VUC Enterprise we know how your employees may get off to a great start on their way to education.

We can help you with basic Danish and mathematics (FVU) – courses for dyslexics (OBU) – Cooperation and communication – presentation – IT – English/German – Innovation – Danish as a second language.

We co-operate with other educational institutions in the area on offering your company the best range of education. Individually planned courses will be organized on the basis of your requests – in which time, place, content and materials are adapted to suit your needs.

If you need qualified sparring and dialogue about development of qualifications, do not hesitate to contact our educational consultant to learn more about how we jointly may create an educational solution which matches the needs of your company and your employees. Naturally, we will be happy to help with the practical planning regarding the review of various systems of subsidies and regulations.

Call 70 70 12 34 and ask for our educational consultant.

CVR-nr: 29 55 35 72
Omsætning:
Antal ansatte:

 

Kontakt Person:

Karin Korsgaard Kristensen
Gade/vej: Munkevej 9
Postnr.: 7700
By:  Thisted
Telefon: 30 53 90 13
Hjemmeside:  www.vuctm.dk/vuc-erhverv.aspx
E-mail: kko@vuctm.dk