DK: Omdrejningspunktet i PentaCon A/S er Microsoft Dynamics C5.

Hos PentaCon A/S vil du møde et professionelt team af medarbejdere, som har mere end 20 års erfaring i at udvikle IT-løsninger, der er tilrettet den enkelte branche. Det gør os til en erfaren spiller på markedet, med et højt kompetenceniveau og en solid forretningsmæssig forståelse.

Vores primære fokus ligger på Microsoft Dynamics C5. Vi tilpasser og egen udvikler løsninger specielt til kundens behov, og vi prioriterer højt, at vore løsninger er integreret direkte i det eksisterende økonomisystem.

PentaCon A/S indgår typisk som sparringspartner i forbindelse med optimering af forretnings-processer – i tæt samarbejde med hver enkelt kunde. Vi hjælper dig med at få overblik over din ERP-løsning, og du bliver fulgt helt over målstregen.

Med den korrekte rådgivning får du mest mulig udnyttelse af din C5-løsning.

WEB LØSNINGER
PentaCon A/S har sin egen web-afdeling. Her udvikler vi produkter som strækker sig fra almindelige dynamiske websites til E-shop løsninger med eller uden integrationtil C5.
Vores styrke, og der hvor vi differentierer os fra andre web udviklings-bureauer er, at vi har et stærkt C5 og server-/tekniker team bag vores løsninger. Erfaring blandet med programmelle kundskaber, er en
stærk kombination til at udvikle web produkter der ikke kun er en hjemmeside, men også et arbejdsredskab.

Med afdelinger i både Tommerup og Hanstholm, har vi kunder spredt over hele landet.

UK: Pentacon A/S is a Microsoft Dynamics C5 partner .

At Pentacon A/S, you will meet a professional team of employees who have more than 20 years of experience in developing IT solutions. This makes us an experienced player on the market with a high level of competence and a solid business understanding.

Our primary focus is on Microsoft Dynamics C5 . We customize and develop our own solutions to meet customers needs

Pentacon A/S is typically used as a sparring partner for optimization of business processes – in close cooperation with each customer . We help you to get an overview of your Whole ERP solution .

With the correct advice, You get the most use of your C5 solution.

WEB SOLUTIONS
Pentacon A/S has its own web department . Here we develop products ranging from common dynamic websites to E- shop solutions with or without integration to Microsoft Dynamics C5 .
Our strength and how we differentiate ourselves from other web development agencies is, that we have a strong C5 and server-/technician team behind our solutions.

CVR-nr: 21710040
Omsætning:
Antal ansatte: 8

Kontaktperson:

Tina Drachmann
PentaCon A/S
Gade/vej: Bødkervej 29
Postnr.: 7730
By: Hanstholm

Telefon: 64761211
Hjemmeside: www.pentacon.dk
E-mail: tina@pentacon.dk