DK: inHouse Security er et firma med speciale i Business Continuity Management og It-sikkerhed. Specialer: Projektledelse af it-sikkerhedsprojekter – og af andre it-relaterede projekter i øvrigt; Business Continuity Management – hvordan kommer virksomheden videre ved uforudsete hændelser som: Brand, Oversvømmelser, Orkan, Hærværk og angreb af datakriminelle (hackere); Udarbejdelse af it-sikkerhedspolitik, beredskabsplaner og kontroller; Undervisning af ledelse, it-medarbejdere og andre medarbejdere i it-sikkerhed; Fysisk sikring af it-installationer; Sikring af trådløst netværk; Risikovurdering og virksomhedens elektroniske fingeraftryk; Sikker indfasning af IP-telefoni; Risikovurdering og rådgivning ved indfasning af nye tiltag – både ny software og hardware.

UK: About inHouse Security InHouse Security is a company specialized in Business Continuity Management and It-security. Specialties: Project management of IT security projects – and other IT-related projects in general;  Preparation of IT security plans and controls;  Business Continuity Management – how will the company survive unforeseen events such as: Fire, Floods, hurricanes, vandalism and attacks by data criminals (hackers); Training of management, IT professionals and other staff in IT security (awareness training);  Physical security of IT installations; Securing the wireless networks; Risk assessment and the company’s electronic fingerprints; Secure IP telephony systems; Risk assessment and counseling when implementing new initiatives – both software and hardware.

CVR-nr: 33445059
Omsætning: 1,2 mio
Antal ansatte: 1

Kontaktperson:

Michael Christensen
Gade/vej: Tjørnevænget 17
Postnr.: 7760
By: Hurup Thy

Telefon: +4529456017
Hjemmeside: www.inhousesecurity.dk
E-mail: michael@inhousesecurity.dk