Kursuscentret på EUC Nordvest udbyder efteruddannelser af både kortere og længere varighed. Vi tilbyder mange forskellige AMU-kurser inden for ledelse, medarbejderudvikling samt målrettede branchekurser inden for blandt andet metal, byggeri, teknologi, transport, mad og service. I samarbejde med UCN udbyder vi endvidere akademiuddannelser inden for ledelse og erhvervsøkonomi samt kursuspakker til ledige. Årligt har vi omkring 7.500 kursister fordelt på ca. 200 forskellige kurser – og vi byder også gerne dig velkommen!

Vores team af erfarne virksomhedskonsulenter har et godt og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og Thy Erhvervsforum.  Virksomhedskonsulenterne vejleder de lokale virksomheder omkring de mange muligheder for efter- og videreuddannelse af medarbejdere. De tætte relationer og vores kendskab til virksomhedernes DNA gør, at samarbejdet omkring kompetenceløft ofte udvikler sig til en længerevarende relation frem for blot et enkeltstående kursus.

Vi skræddersyer gerne kursusforløb, der matcher netop din virksomheds specifikke ønsker og behov, ligesom vores dygtige undervisere – i den udstrækning det er muligt – vil tilpasse undervisningen, så den bliver praksisnær i forhold til kursisternes hverdag og funktion.

Med 200 individuelle kurser inden for så forskellige områder som metal, teknologi, IT, kommunikation, salg, økonomi, sprog, iværksætteri, transport, psykologi og ledelse med flere, har vi helt sikkert også kurser, der passer til dig og dine medarbejdere. Test os!

Ring på telefon 99 19 19 19 og hør mere om de mange muligheder.
Omsætning: 200.000.000
Antal ansatte: 220

Kontaktperson:

Bente Homann
Gade/vej: Kronborgvej 119
Postnr.: 7700
By: Thisted

Telefon: 99191919
Hjemmeside: www.eucnordvest.dk
E-mail: bsh@eucnordvest.dk