COVID-19: Overblik og guide til virksomheder

 

Vi har samlet en række nyttige links til at skabe overblik over virksomhedsrelevante oplysninger og hjælp. Du kan løbende holde dig opdateret på: Virksomhedsguiden

Udmeldinger fra myndigheder:

Økonomiske hjælpepakker – overblik over de vigtigste tiltag

Skat/Moms

 • Større virksomheder kan udskyde betaling af skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.
 • Små og mellemstore virksomheder kan udskyde betaling af skat og moms.

Kompensation

 • Arbejdsgivere kan få pengene retur fra staten for sygedagpenge, hvis en medarbejder er sygemeldt på grund af coronavirusset.
 • Arrangører som spillesteder og sportsklubber kan få kompensation for aflysning af arrangementer med flere end 1000 deltagere.
 • Virksomheder kan få kompensation for 75 til 90 procent af den løn, som virksomheden betaler fyringstruede medarbejdere, der sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som konsekvens af coronaudbruddet.
 • Små virksomheder, der er særligt hårdt ramt på grund af coronavirusset, skal kunne få dækket op til 80 procent af de faste udgifter.
 • Selvstændige med op til 10 ansatte skal kunne få op til 23.000 kroner om måneden i kompensation for tab i omsætningen.

Lån af midler

 • Virksomheder, hvis indtægter er ramt som følge af spredningen af coronavirusset, kan låne penge af staten til at dække almindelige udgifter.
 • Bankerne får mere spillerum til at låne penge til danske virksomheder med frigivelsen af "den kontracykliske kapitalbuffer".

Læs mere om hjælpepakkerne her

Hotline til virksomheder med spørgsmål til COVID-19

HOTLINE: 72200034

Situationen udvikler sig dag for dag. Hotlinen kan som udgangspunkt være behjælpelig med henvisning af spørgsmål til den nuværende situation og de konkrete udmeldinger fra sundhedsmyndighederne og regeringen. Hotlinen er åben mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00.

Generelle sundhedsfaglige spørgsmål i relation til COVID-19 kan rettes til Sundhedsstyrelsen, der ligeledes har oprettet en Hotline: 72 22 74 59. Denne hotline er åben dagligt mellem 8.30-15.30.

Nu kan du udskyde betalingen af A-skat og AM-bidrag

Midlertidig forlængelse af fristerne

Regeringens hastelovgivning skal gøre det muligt at udskyde betalingsfristerne for blandt andet AM-bidrag og A-skat. Det gælder alle private virksomheder - både store og små.

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen - ikke indberetningen til eIndkomst.

Læs mere om hvad du selv skal gøre fremover, og hvordan du indbetaler før tid, hvis du ønsker det.

Årsrapport: hvad går reglerne om fristforlængelse ud på?

Der er i dag den 18.03.20 offentliggjort en ny bekendtgørelse om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Fristen for indsendelse af årsrapport er forlænget for virksomheder med flere 10 ejere, men kun hvis virksomheden ikke allerede har afholdt generalforsamling og ikke kan afholde elektronisk generalforsamling. Konkret betyder det, at årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter forsamlingsforbuddet er ophørt. Den skal dog altid indsendes uden ugrundet ophold efter generalforsamlingen.

Læs mere her.

Skal du midlertidigt lukke din forretning for kunder?

Der kan opstå spørgsmål, om hvorvidt man må holde sin forretning åben.

Der er indført en række midlertidige forbud mod erhvervsdrivende om lukning af lokaler for offentligheden. Forbuddene har virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 til 30. marts 2020.

Erhvervsdrivende skal holde følgende lokaler lukket for offentligheden:

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer (undtagen dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr).
 • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer (undtagen lokaler, hvor der udøves nødvendig genoptræning af personer. I dette tilfælde kan lokalet holdes åbent for disse personer).
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og frisører.

Læs mere her 

Restriktioner på indrejse: Hvad betyder det for min virksomhed?

For at forebygge spredning af coronavirus/covid-19 blev der indført restriktioner på, hvem der må krydse de danske grænser fra lørdag den 14. marts kl. 12.

Restriktionerne omfatter alle grænseovergange på land, lufthavne samt ankomster med færge og gælder frem til den 13. april 2020.

Det vil alene være muligt at krydse grænsen med et anerkendelsesværdigt formål. Et anerkendelsesværdigt formål vil eksempelvis være, hvis personer bor eller arbejder i Danmark, eller hvis personer skal levere varer og tjenesteydelser i Danmark.

Læs mere her

Det skal du være opmærksom på ved fravær:

Spørgsmål og svar om medarbejderes hjemmearbejde, fravær og håndtering af sygdom med coronavirus/covid-19.

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie.

Der kan opstå en række spørgsmål blandt andet i forhold til børnepasning, afholdelse af ferie, tilpasning af løn og hvordan, man som arbejdsgiver skal forholde sig til medarbejdere i forbindelse med sygdom med coronavirus/covid-19. 

Læs mere her

Personlig sparring om håndtering af coronavirus/covid-19-krisen i din virksomhed

De seks erhvervshuse står klar med gratis vejledning og sparring om de udfordringer, som coronavirus/covid-19 har sat netop din virksomhed i. Erhvervshusene har overblik og adgang til et stort netværk af kompetent rådgivning og frivillige eksperter.

De seks erhvervshuse er offentligt finansierede kompetencecentre, der yder 1:1-vejledning af virksomheder og henviser til relevante offentlige ordninger og privat rådgivning. Erhvervshusene har et stort lokalt kendskab med afdelinger tolv steder i hele Danmark og tæt samarbejde med den kommunale erhvervsservice.

Hvis coronavirus/covid-19 fx har ført til svigtende omsætning, ukendte personalespørgsmål, brudte forsyningskæder og akutte, økonomiske udfordringer, kan erhvervshusene hjælpe dig med at få overblik over situationen.

Mere information her

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden og sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Læs mere her

Garantiordning til SMV'er (små og mellemstore virksomheder)

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstitut. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Garantiordningen er en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet. Ordningens garantiramme er på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

Regeringen og alle Folketingets partier meldte den samlede hjælpepakke ud den 19. marts 2020.


Læs mere på em.dk

Hjælpepakke vedr. lønkompensation er nu åbnet for ansøgninger

Se mere og søg her

 

 

Lokale tiltag

Hurtig betaling af fakturaer

Thisted Kommune har valgt at fremskynde betalingen af fakturaer til kommunens leverandører og dermed se bort fra kommunens normale 30 dages betalingsfrist.

Læs pressemeddelelsen her

Gear Up Green stiller 20 stk. kontor og opholdsvogne til rådighed til en offentlig eller privat virksomhed

Læs mere her

Har du været nødsaget til at afskedige en eller flere medarbejdere? Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem videre!

En af de konsekvenser COVID-19 fører med sig, er risikoen for, at flere virksomheder er nødsaget til at afskedige medarbejdere. Asgaard Recruitment vil derfor gerne tilbyde professionel sparring og rådgivning til de personer, som har mistet deres job som følge af COVID-19. Til den afskedigede medarbejder tilbyder vi:

 • Et serviceeftersyn af dit CV og sparring på, hvordan du får præsenteret dig selv mest hensigtsmæssigt - dette gælder også, hvis du overvejer et karriereskift.
 • Muligheden for at blive klogere på dine adfærdsmæssige styrker og svagheder samt opnå indsigt i dine talenter, så du ved, hvilke typer af jobs og arbejdsopgaver du skal gå efter i din jobsøgning.
 • Hjælp til hvordan du, med et opdateret CV og en øget indsigt i sig selv, tackler de kommende jobsamtaler bedst muligt.

Skal vi hjælpe jer og jeres medarbejdere? Kontakt Jens på +45 30 94 84 81 eller Regitze på +45 28 76 85 46 for at høre nærmere.

 

 

 

Anden relevant information:

IT-sikkerhed på hjemmearbejdspladsen

Hjemmearbejde kan udfordre virksomhedens digital sikkerhed, hvis I ikke er opmærksomme.

Virksomhedsguiden har oprettet en liste over ting som virksomheden skal sikre sig og en liste over ting som medarbejderen skal sikre sig, når der etableres hjemmearbejdspladser.

Se guiden her

Afholdelse af generalforsamling

Mange virksomheder skulle i disse dage afholde ordinær generalforsamling, hvor selskabets årsregnskab skal godkendes.

Det er vigtigt, at du følger regeringens anbefalinger omkring forsamlinger, og som arrangør forholder dig til smitterisikoen ved arrangementer. 

Du kan her finde information om, hvordan dit selskab og deltagere skal forholde sig til afholdelsen af din generalforsamling

Hvis din medarbejder viser sygdomstegn

Alle virksomheder opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, fx eksport, og leverancer.

Hvis du eller din medarbejder har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal I ringe til lægen. Det er vigtigt at ringe først, og ikke møde op i venteværelset, da man kan smitte andre.

På denne side kan du få svar på:

 • Hvad sker der med mine medarbejdere, som er i karantæne?
 • Hvad sker der med mine medarbejdere, der er i isolation?
 • Hvordan bør jeg sende en syg medarbejder hjem?
 • Hvad kan jeg gøre som privat virksomhed i sundheds- og ældresektoren, hvis mine medarbejdere bliver syge?

Kan min virksomhed få lønkompensation?

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Læs mere om den midlertidige lønkompensation for lønmodtager på det private marked her.

GDPR og coronavirus/covid-19

Hvornår må du som arbejdsgiver registrere og videregive oplysninger om dine medarbejdere og coronavirus/covid-19?

Bliv klogere på reglerne her.

Alt hvad du skal vide om Corona, når du laver løn

Følg med her.

Forretningsaftaler og force majeure

Hvad gør du som køber eller sælger, når din handel er påvirket af coronavirus/covid-19?

Udbruddet af coronavirus/covid-19 kan påvirke din handel enten som køber eller sælger af varer og tjenesteydelser. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i de kontraktlige forpligtelser, som du har indgået, eller er ved at indgå, og orienterer dig i bestemmelserne om misligholdelse, herunder særligt bestemmelserne om force majeure. 

Læs mere her og husk, at du kan kontakte vores os hos Thy Erhvervsforum på tlf. 97963090 og forretningsudvikler Bjarne Brodersen på tlf. 20 32 05 08, bbr@ehnj.dk fra Erhvervshus Nordjylland, for vejledning og sparring omkring din virksomheds situation.

Garantiordning for nye lån

Statsgaranterede lån til virksomheder, der er ramt af coronavirus/covid-19.

Som følge af den alvorlige situation COVID-19 har bragt med sig, får danske virksomheder snart mulighed for at søge økonomisk hjælp fra Vækstfonden. Dette skyldes at regeringen i dag præsenterede en række initiativer, deriblandt to nye garantiordninger til danske virksomheder, som skal holde hånden under danske virksomheder. Der arbejdes på at etablere denne ordning, som giver mulighed for, at små og mellemstore virksomheder samt større virksomheder kan få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække driftstab som følge af coronavirus/covid-19.
Følg med i udviklingen her.

Kompensationsordning til arrangører

Regeringen har den 10. marts 2020 foreslået en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020.

Det er under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres som følge af statsministerens pressemøde den 11. marts 2020.

Spørgsmål og svar om kompensationsordning for arrangører af større arrangementer.

Udvidet varslingspulje

Her kan du finde information om udvidelsen af varslingspuljen til medarbejdere der bliver afskediget som følge af coronavirus/covid-19. Læs mere her.

Nærværende corona-ledelse på afstand

Corona har på få dage ført til en massiv udbredelse af hjemmearbejde. Det giver mere autonomi til medarbejderne, men også en risiko for konstant dårlig samvittighed og ensomhed. Desuden opstår der lettere misforståelser og sårede følelser, når kommunikationen primært sker via mail. Læs om distancearbejde og -ledelse, og hvad du og dine medarbejdere skal være særligt opmærksomme på.

Læs mere her

Oplever du også, at Corona/COVID-19 påvirker dig og din forretning?

Erhvervshus Hovedstaden har samlet en oversigt med inspiration og råd, så du kan udnytte ventetiden og komme godt ud på den anden side.


Se den fulde oversigt med inspiration og tips her

Mulighed for opkvalificering i stedet for afskedigelse

Har I været nødt til at sende ansatte hjem, kan I benytte lejligheden til at opkvalificere de ansatte og få lønudgiften reduceret via midler fra VEU-godtgørelse og kompetencefonde.

Mange virksomheder står i en svær tid, hvor de må sende de ansatte hjem. Der er flere muligheder for at benytte lejligheden til at opkvalificere sine ansatte og samtidig få refunderet deres lønudgift.

Opkvalificering af ansatte inden for service, turisme, hotel og restauration
3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er gået sammen om en model, hvor virksomheder fra hele landet kan sende ufaglærte og faglærte medarbejdere på kompetenceudvikling i op til 30 dage. Opkvalificeringsforløbet er målrettet ufaglærte og faglærte inden for brancherne service, turisme, hotel og restauration. Mens medarbejderne deltager i fjernundervisningen, kan virksomhederne få dækket deres løntab gennem midler fra VEU-godtgørelse og kompetencefonde.

Det betyder, at virksomhederne ikke har udgifter til medarbejdernes løn i uddannelsesperioden. Virksomhederne betaler alene kursusgebyret. De kompetencefonde, der gør disse tilbud mulige, er resultatet af de overenskomster, der er indgået mellem fagforeninger og virksomheder, til gavn for de overenskomstdækkede virksomheder samt 3F’s medlemmer.

Efteruddannelse kan ikke kombineres med lønkompensationsordning

Muligheden for efteruddannelse kan ikke kombineres med den lønkompensationsordning, der er indgået mellem arbejdsmarkedets partner, hvor virksomheder kan lønkompensation for en stor del af de ansattes løn.  Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.  

Om VEU-godtgørelse

Sælg varer via Coop crowdfunding
Fra den 24. marts og 8 uger frem kan små og mellemstore fødevareproducenter sælge varer via Coop Crowdfunding.

Se mere her

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.