Hvad koster det virksomheden

 • 20.000 kr. for at deltage (forudsat)
 • Den studerende skal ikke have løn under praktikopholdet, men modtager fortsat SU

Prisen er forudsat at praktikperioden er på 3 mdr., og at virksomheden samt den studerende ønsker den tildelte lejlighed. Alternative boligforhold kan vi sagtens være behjælpelige med at stille til rådighed, forudsat at virksomheden er indforstået med den merbetaling, dette kan medføre.

Krav til virksomheden

 • Virksomheden skal have arbejdsopgaver, der er relevante for den studerende
 • Virksomheden skal forsikre den studerende på samme måde som virksomhedens øvrige ansatte
  Der skal indgås en skriftlig praktikaftale/-kontrakt mellem virksomheden og den studerende, hvor evt. krav fra studiet imødeses.

Det får din virksomhed…

 • En unik mulighed for at præge og forme en mulig fremtidig medarbejder
 • Sparring og input til løsning af fx en udviklingsopgave i virksomheden og mulighed for at inddrage den studerende i virksomhedens aktuelle arbejdsopgaver
 • Mulighed for at få løst konkrete opgaver i virksomheden uden lønomkostninger
 • Mulighed for at afprøve nye jobfunktioner, der kan bidrage til virksomhedens innovation og vækst fremadrettet
 • Tilført viden og får løst opgaver, der giver dem værdi og bidrager til øget innovation og vækst

Hvornår kan praktikken starte?

 • August – December (efterårssemesteret)
 • Januar – Juni (forårssemesteret)

Alternativt skal der indgås en særlig aftale, hvis vi vurderer, at det er muligt at løfte opgaven

Thy Erhvervsforum hjælper med at…

 • Udforme af jobannoncer, hvis virksomheden ønsker det
 • Slå praktikopslag op i de danske universiteters jobbanker, samt bidrager til markedsføringen af disse
 • Finde en møbleret bolig til praktikanten samt alt praktisk i forbindelse med ind- og udflytning
 • Orienterer praktikanterne om de ting, der sker her i området og tager dem med ud til arrangementer – kulturelt, musikalsk, sportsligt mv., hvis praktikanterne efterspørger det – og i det omfang det er os muligt.

En undersøgelse lavet af Epinon for akademikernes a-kasse og djøft i 2017 - "Værdien af ansættelsen af den første akademiker i SMV'er viser:

SMV’er, der ansætter deres første akademiker, har sammenlignet med tilsvarende virksomheder, der ikke har ansat deres første akademiker, over en treårig periode:

 • 2,2 %-point højere sandsynlighed for at overleve
 • ansat 4,5 medarbejdere mere 
 • haft 38 % højere værditilvækst siden året inden ansættelsen af akademikeren.

Desuden viser undersøgelsen at ansættelse af akademikere ikke kun skaber akademiske arbejdspladser, men at SMV’er, der ansætter deres første akademiker, bl.a. i gennemsnit ansætter 1,1 flere ufaglærte medarbejdere og 0,9 flere erhvervsfaglige medarbejdere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.