I Thy har vi et hav af spændende virksomheder, der alle på den ene eller den måde vil mærke udfordringerne i årene der kommer, når det gælder rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft. Efterspørgslen på højtuddannet arbejdskraft vil være støt stigende, samtidig med at vi her i Thy befinder os i den region, som har den største fraflytning, når det gælder nyuddannede. Få højtuddannede finder det attraktivt at finde job og bosætte sig i yderområderne generelt, og de fleste ’gror’ i stedet for ’fast’ i de større byer. Udfordringen er samtidig, at mange små og mellemstore virksomheder ikke har dannet en stærk tradition for at ansætte højtuddannede, og på den anden side, at mange højtuddannede heller ikke har særligt stort kendskab til de jobmuligheder, der gemmer på sig i landets små og mellem store virksomheder uden for uddannelsesbyerne. Imidlertid er det veldokumenteret, at højtuddannede skaber innovation, udvikling og vækst – i netop de små og mellem store virksomheder.

I Thy har vores virksomheder brug for dygtige medarbejdere! Os der bor her – er heldigere end de fleste. Vi har den storslåede natur så tæt på, den kan komme med fjord, skov, hav og klitlandskab – frisk luft og højt til himlen. Vi har et rigt forenings-, musik og kulturliv, og der er plads til at få familielivet, fritidslivet og ikke mindst karrieren til at gå op i en højere enhed. Hvorfor ikke vise det frem?

Formål med Fra Bybo til Thybo

  • At virksomhederne får ny tilført viden og får løst opgaver, der giver dem værdi og bidrager til øget innovation og vækst
  • Skabe øget bevidsthed i virksomhederne i Thy om fordelene ved at have studerende tilknyttet, og medvirke til, at virksomhederne danner tradition for at inddrage studerende i løsningen af udviklingsopgaver, og at dette på kort og langt sigt resulterer i skabelsen af nye og varige jobs
  • At ’markedsføre’ mulighederne i Thy og understøtte fremadrettet tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft ved at studerende opnår tilknytning til området og præferencer for at søge job i Thy og bosætte sig her allerede inden de færdiggør studiet
  • At mentale og geografiske barrierer nedbrydes til fordel for lysten til at bo og arbejde i Thisted eller Thy
  • At skabe relation mellem virksomheder og videns/uddannelsesinstitutioner, således virksomhederne lettere kan gøre brug af den viden disse repræsenterer
  • At de studerende får prøvet sig selv af, opkvalificerer sig og opnår konkrete erhvervsrettede kompetencer allerede inden studiet afsluttes
  • At skabe relation mellem studerende og virksomheder i Thisted, og herigennem medvirke til ledighedsperioden blandt dimittender afkortes

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.