Fra Bybo til Thybo


I Thy har vi et hav af spændende virksomheder, der alle på den ene eller den måde vil mærke udfordringerne i årene der kommer, når det gælder rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft. Efterspørgslen på højtuddannet arbejdskraft vil være støt stigende, samtidig med at vi her i Thy befinder os i den region, som har den største fraflytning, når det gælder nyuddannede. Få højtuddannede finder det attraktivt at finde job og bosætte sig i yderområderne generelt, og de fleste ’gror’ i stedet for ’fast’ i de større byer. Udfordringen er samtidig, at mange små og mellemstore virksomheder ikke har dannet en stærk tradition for at ansætte højtuddannede, og på den anden side, at mange højtuddannede heller ikke har særligt stort kendskab til de jobmuligheder, der gemmer på sig i landets små og mellem store virksomheder uden for uddannelsesbyerne. Imidlertid er det veldokumenteret, at højtuddannede skaber innovation, udvikling og vækst – i netop de små og mellem store virksomheder.

I Thy har vores virksomheder brug for dygtige medarbejdere! Os der bor her – er heldigere end de fleste. Vi har den storslåede natur så tæt på, den kan komme med fjord, skov, hav og klitlandskab – frisk luft og højt til himlen. Vi har et rigt forenings-, musik og kulturliv, og der er plads til at få familielivet, fritidslivet og ikke mindst karrieren til at gå op i en højere enhed. Hvorfor ikke vise det frem?

Fra Bybo til Thybo er et projekt, der fra 2018 til 2019 er støttet af Thisted Kommune. Hensigten med Fra Bybo til Thybo er at få flere kandidatstuderende til at bruge et semester i praktik i virksomhederne i Thy ved at matche kandidatstuderende og kommende dimittender med offentlige og private virksomheder.

Ved at skabe en samlet pakke indeholdende, praktikophold, bolig- og socialt fællesskab, skal de studerende have mulighed for at opleve ’det hele liv’ i Thy. Samtidig med, at de studerende får afprøvet deres viden og kompetencer af i praksis, vil de under praktikopholdet således få muligheden for at opleve Thy, lige fra sportslige aktiviteter i Nationalparken og surfing i Cold Hawaii til musik-, kultur- og foreningslivet samt mulighederne for udfoldelse generelt, livet i Thy er ensbetydende med.

Projektets primære formål er at tilføre virksomhederne værdi og øge bevidstheden hos nuværende og kommende kandidatstuderende om jobmulighederne her i vores område, og herigennem bidrage til, at at flere højtuddannede opnår fysisk og erhvervsmæssig tilknytning til erhvervslivet i Thy.

Formål med Fra Bybo til Thybo
• At virksomhederne får ny tilført viden og får løst opgaver, der giver dem værdi og bidrager til øget innovation og vækst
• Skabe øget bevidsthed i virksomhederne i Thy om fordelene ved at have studerende tilknyttet, og medvirke til, at virksomhederne danner tradition for at inddrage studerende i løsningen af udviklingsopgaver, og at dette på kort og langt sigt resulterer i skabelsen af nye og varige jobs
• At ’markedsføre’ mulighederne i Thy og understøtte fremadrettet tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft ved at studerende opnår tilknytning til området og præferencer for at søge job i Thy og bosætte sig her allerede inden de færdiggør studiet
• At mentale og geografiske barrierer nedbrydes til fordel for lysten til at bo og arbejde i Thisted eller Thy
• At skabe relation mellem virksomheder og videns/uddannelsesinstitutioner, således virksomhederne lettere kan gøre brug af den viden disse repræsenterer
• At de studerende får prøvet sig selv af, opkvalificerer sig og opnår konkrete erhvervsrettede kompetencer allerede inden studiet afsluttes
• At skabe relation mellem studerende og virksomheder i Thisted, og herigennem medvirke til ledighedsperioden blandt dimittender afkortes

Det får din virksomhed
• En unik mulighed for at præge og forme en mulig fremtidig medarbejder
• Sparring og input til løsning af fx en udviklingsopgave i virksomheden og mulighed for at inddrage den studerende i virksomhedens aktuelle arbejdsopgaver
• Mulighed for at få løst konkrete opgaver i virksomheden uden lønomkostninger
• Mulighed for at afprøve nye jobfunktioner, der kan bidrage til virksomhedens innovation og vækst fremadrettet

Det får den studerende – udover styrkede erhvervsfaglige kompetencer
Når det handler om at bo, gå på arbejde og udfolde sig i Thy, tilbydes de studerende én samlet pakkeløsning og et planlagt forløb, hvor Thy vises frem, og hvor sociale, kulturelle og faglige aktiviteter tænkes ind i opholdet. Den samlede pakke vil overordnet se således ud:
• Betalt møbleret bolig
• Mulighed for deltagelse i arrangementer
- fx Alive Festival
- fx Surfing i Cold Hawaii
- fx Rundtur i Nationalpark Thy
• Tilbud om deltagelse i foreningslivet samt faglige og sociale netværk
• Mulighed for faglige fællesarrangementer samt sociale begivenheder i hverdagen

Det hjælper vi med i Thy Erhvervsforum
• Hjælp til udformning af jobannoncer, hvis virksomheden ønsker det
• Sørger for at slå praktikopslag op i de danske universiteters jobbanker og bidrager til at markedsføre praktikopslagene
• Finder en bolig til virksomhedens praktikant
• Sørger for møblement og møblerer boligen i forbindelse med indflytning
• Håndterer og underskriver lejekontrakt
• Håndterer betaling af indskud og husleje, vand, el, forbrug, ekskl. indboforsikring, og ekskl. evt. misligholdelse i henhold til lejekontrakt og lejemålets ordensreglement
• Håndterer opsigelse af lejekontrakt og tømmer boligen for møbler ved udflytning
• Håndterer overdragelsen af lejligheden til udlejer, hvis det ønskes
• Orienterer praktikanterne om de ting, der sker her i området og tager dem med ud til arrangementer – kulturelt, musikalsk, sportsligt mv., hvis praktikanterne efterspørger det – og i det omfang det er os muligt.

Hvad koster det virksomheden
Prisen for at deltage er 20.000 kr. (forudsat at praktikken har en varighed på 3 mdr., og at virksomhed, og den studerende ønsker den tildelte lejlighed). Alternative boligforhold kan vi sagtens være behjælpelige med at stille til rådighed, forudsat at virksomheden er indforstået med den merbetaling, dette kan medføre.

Den studerende skal ikke have løn under praktikopholdet, men modtager fortsat SU.

Krav til virksomheden
Virksomheden skal have arbejdsopgaver, der er relevante for den studerende – og jo mere den studerende tænkes ind i virksomhedens arbejdsgange og får indflydelse på opgaveløsningen og det sociale liv uden for arbejdstiden, desto bedre oplevelse for begge parter – det fortæller erfaringerne.
Virksomheden skal forsikre den studerende på samme måde som virksomhedens øvrige ansatte
Der skal indgås en skriftlig praktikaftale/-kontrakt mellem virksomheden og den studerende, hvor evt. krav fra studiet imødeses.

Hvornår kan praktikken starte?
De fleste uddannelsesretninger på handelsskoler og universiteter ligger i efterårssemesteret, dvs. fra august til december. Derfor vil det primært være inden for dette tidsrum vi tilbyder ordningen (alternativt skal der indgås en særlig aftale, hvis vi vurderer, at det er muligt at løfte opgaven)
Vi anbefaler at praktikken påbegyndes tidligst den 15. august og afsluttes til den 1. i måneden af hensyn til lejemålene, og har en varighed på cirka 3 måneder – alternativt kan der blive tale om en merbetaling.
Jo tidligere I bestemmer jer for at få en kandidatstuderende i praktik, jo lettere vil det være at rekruttere kandidaten. 


Kontakt os


Pia Lykke Møller Madsen

Projektleder

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder,
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.