Vi ønsker vækst og udvikling i erhvervslivet i Thy – Hvilke krav stiller det til en erhvervspolitik ?

Kan en politik både være optimistisk og realistisk - samtidig både visionær og jordnær ?

Thy Erhvervsforum stiller skarpt på erhvervspolitikken og har derfor stillet 8 folketingskandidater 5 spørgsmål.Simon Kollerup – Socialdemokratiet (A)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

Vi har et stærkt lokalt erhvervsliv i Thy, som over en bred kam vil blive løftet med de nye investeringer i A26/A34, med maskinmesteruddannelsen i Thisted. Jeg har selv som erhvervsminister igangsat et stort projekt om Erhvervsfyrtårn Nordjylland, hvor Thy og Hanstholm kan komme til at spille en afgørende rolle i at fange og anvende CO2, lave power-to-x og i det hele taget gøre Thy og Mors området til en central spille i en ambitiøs grøn omstilling.

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Vi har rigtig gode betingelser for iværksættere. Det er let at starte op og der er god adgang til risikovillig kapital, hvis ideen kan bære det. Der hvor vi blandt bør have et særlig fokus – det er på vores unge studerende. Her bobler ideer ofte frem, men det kan være svært at tage ideerne fra f.eks. Aalborg Universitet og gøre det til forretning og nye arbejdspladser.

 

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

Vi skal fri at Putins gas, vi skal nå vores 70 pct. målsætning og samtidig skal vi skabe nye grønne arbejdspladser. Vi er godt på vej blandt andet med vores fyrtårnsprojekt om Carbon Capture her i Nordjylland.

 

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

Vi er ifølge Handelsuniversitetet IMD det land med den bedste konkurrenceevne i verden. Men vi skal hele tiden justere til også lokalt. Under finanskrisen blev yderområderne tit glemt. Sådan må det ikke være i den nuværende krise. Derfor har vi også igangsat og foreslået en række initiativer blandt andet i forhold til uddannelse. Her er det lykkedes os at tiltrække en ny maskinmesteruddannelse. Så når vi løbende skal forbedre vækstvilkårene for virksomhederne her i Thy, så skal vi også se det som landdistriktspolitik.

 

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

Erhvervslivet er gode til at skabe rammerne for egen succes. Der knokles, men man hjælper også hinanden frem. Trods konkurrencen. Og der tages lærlinge og ansættes nyuddannede, så der sker en konstant fornyelse. Det er imponerende at se, når man er på besøg rundt omkring.


Lene Kjelgaard Jensen – Konservative (C)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

Bidrage til den grønne omstilling. Bæredygtige produkter og produktionsprocesser er stærke fremtidige eksportmuligheder. Omstillingsparate virksomheden i både den primære og sekundære sektor.

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Etablerede iværksættermiljøer stimuleres. Unødvendigt bureaukrati fjernes. Skatten på arbejde skal ned – ligeså selskabsskatten. Risikovillig kapital til rådighed.

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

At erhvervslivet er inddraget i arbejdet, da forskellige brancher har forskellige udfordringer og muligheder. At arbejdskraft og kompetencer er til stede. Risikovillig kapital.

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

Ved at sikre det fornødne arbejdsudbud. En bedre infrastruktur. Ved at sænke skatten på arbejde. Sænke selskabsskatten. Ved at fjerne arveafgiften og lempe mulighederne for generationsskifte.

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

Den største styrke ser jeg i at der i Thy har et robust og alsidigt erhvervsliv, et erhvervsliv der er omstillingsparat og allerede langt fremme med den grønne omstilling. dygtige til at sikre konkurrenceevnen.

 

 

Brian Nielsen - Nye Borgerlige (D)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

Jeg mener at en af de helt store erhvervseventyr i Thy bliver den grønne omstilling. I form af Power 2X. Co2-lagring i undergrunden ud for Hanstholm kyst.

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Erhvervslivet er fundamentet for velstand, og derfor skal vi sikre et frit og uafhængigt erhvervsliv med mindst mulig politisk indblanding og færrest mulige myndighedskrav.
Et samfund med respekt for mennesker, der med initiativ og ansvar skaber vækst og velstand i vores samfund.

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

Det her Power 2X at få det op at køre på Hanstholm Havn.
Men helt klart også at få forskning i gang på atomkraftområdet.

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

Det skal være slut med at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor færrest vælger at blive selvstændige. Vi skal sørge for, at de selvstændige får meget bedre vilkår end i dag.
Derfor sætter vi i Nye Borgerlige ekstra fokus på vilkårene for små og mellemstore virksomheder - SMV’erne - i den kommende tid.
Der er en række udfordringer. Bureaukrati og høje skatter er kvælende for virkelysten.

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

Den høje faglige dygtighed og det store drive der er ibland thyboerne.

 

 

Thorkil Olesen – SF (F)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

Thy har et meget mangfoldigt erhvervsliv, og det er en styrke i sig selv. Vækstpotentialer: Grøn energi, Rene naturlige fødevarer fra hav, fjord og mark, Industrianlæg og -automation, Turisme.

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Gode uddannelser er det allervigtigste. Adgang til teknologiske udviklingscentre og adgang til finansiering og rådgivning.

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

Omlægning af industrier, landbrug og fiskeri. Med vores erhvervsstruktur er vi særligt sårbare, hvis vi ikke kommer hurtigt i gang. Etablering af vedvarende energi med lokalt ejerskab.

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

Gode uddannelser er det allervigtigste. Tiltrække højt uddannede gennem spændende jobs, god velfærd og rigt kulturliv.

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

Mangfoldigt erhvervsliv. Dygtige medarbejdere. Stærk iværksætterkultur – også internt i eksisterende virksomheder. Evner at udnytte naturen og egnens ressourcer godt.

 

 

Torsten Schack Pedersen – Venstre (V)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

Thy har unikke forhold i sol-, vind- og vandressourcer. Der er ingen tvivl om, at det kommende power-to-x-anlæg i Hanstholm er en kæmpe gevinst for erhvervslivet heroppe. Det vil være en kæmpe motor i forhold til lokal vækst, jobskabelse og potentielle følgeerhverv.

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Vi skal først og fremmest gøre det nemmere at starte virksomhed. I Danmark har vi et kapitalkrav på 40.000 kroner. Det skal sættes ned til 8000 kroner, som er kravet i de fleste andre EU-lande, som vi sammenligner os med. Dertil skal det også gøres lettere til tiltrække risikovillig kapital, blandt andet med mere ensartet skat på investeringer.

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

Den grønne omstilling er vores største erhvervseventyr. Det kræver bare, at vi tør investere. Derfor er det vores højeste prioritet lige nu at skaffe nye penge, så vi kan investere i den grønne omstilling. Med vores grønne 2030-plan har vi fundet 60 mia. til grøn omstilling.

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

De bedste vækstvilkår skabes ved at sikre ordentlige rammer for det lokale erhvervsliv. Dette gælder ikke kun for Thy, men helt generelt. Vi skal sikre, at reguleringen i Danmark understøtter frem for begrænser mulighederne for at starte og drive virksomhed. Et eksempel på, hvad der ikke skal gøres er regerings tredobling af generationsskiftebeskatningen. Der er mange familieejede virksomheder i Thy, som kan være nødt til at sælge eller lukke pga. beskatningen.

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

Der er en rigtig god mentalitet og arbejdsomhed hos Thyboerne. Vi er ikke bange for at tage fat, og der er et ønske om at lykkes – ikke kun for ens egen skyld, men også for lokalsamfundets. Jonas Vingegaard er et meget godt symbol på den ydmyghed og arbejdshed, der kendetegner en Thybo.

 


Karlo Brondbjerg – Kristendemokraterne (Æ)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

Pålidelig arbejdskraft til produktion af VE + Turistoplevelse

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Rådgivning og hjælp til papirarbejde. Støtte fra en VE egnsudviklingsfond.

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

Giv 30-60% af fortjenesten på VE til en egnsudviklingsfond – Det giver mere velvillighed for sol og vind.

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

Støtte fra en VE egnsudviklingsfond, herunder også uddannelse af arbejdskraften.

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

Pålidelig arbejdskraft, initiativrigdom og naturen er en vigtig ressource som nævnt ovenfor.

 

 

Berit Raldin - Enhedslisten (Ø)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

​Indenfor fødevarer, energi og grøn omstilling + turisme

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Mange små iværksættere har problemer med at finde ud af skat og moms. Det kunne være godt med en person på SKAT lokalt, som tog sig af iværksætterne. Eller er det selvfølgelig godt med den iværksætterhjælp og networking, man kan få i THY huset. Stærkt internet og mobildækning skal der være i hele Thy. Kort sagsbehandling v. ansøgning om byggetilladelse ol.

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

Fossilfri energi, fossilfrit brændstof til transport og fiskeri. Grøn omstilling i landbruget. Udvikling af nye plantebaserede fødevarer.

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

Det skal generelt gøres attraktivt at bosætte sig/blive i området. Det vil også tiltrække iværksættere. Der skal være uddannelser i området så vi har kvalificeret arbejdskraft. Det vigtigt at bevare og styrke de erhvervsuddannelser vi har.

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

På mod og vilje til sammenhold lokalt

 


Joachim Plaetner Kjeldsen - Alternativet (Å)

1. Hvor ser du det største vækstpotentiale for erhvervslivet i Thy ?

På det grønne område. Klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi er i dag afgørende konkurrenceparametre, og eksisterende og nye virksomheder i Thy har gode muligheder for at bygge videre på egnens stolte historie og stedbundne potentialer for grønne løsninger.

2. Hvordan sikres de bedste betingelser for iværksættere ?

Iværksætteri er grund-DNA i alternativet. Jeg er selv selvstændig erhvervsdrivende i Thy og møder mange på min vej, der har startet virksomheder her. Vi har allerede rigtig gode inkubatormiljøer for iværksættere i Thy, og jeg tror, vi har et stort potentiale for at skabe endnu bedre vilkår.

3. Hvad har højeste prioritet i den grønne omstilling ?

Udbygning af VE - herunder gode medinvesteringsmuligheder for borgere, cirkulær økonomi og øget ressourcebevidsthed.

4. Hvordan skabes de bedste vækstvilkår for virksomhederne i Thy ?

At den samlede gode fortælling om Thy som et grønt og fedt sted at bo og arbejde fortsættes, så de gode hoveder og hænder, der skal til for, at virksomhederne kan udvikle sig, bliver lettere at rekruttere.

5. Hvor ser du den største styrke i erhvervslivet i Thy ?

I den rummelige, Thy’ske samarbejdsånd.