Thy Erhvervsforum vil skabe et nyt iværksættermiljø i det nye fødevarecenter og flytter derfor i løbet af få uger ind i Oticon-bygningen i Thisted. Med flytningen vil Thy Erhvervsforum desuden levere bedre medlemsservice, mere synlighed og øget fleksibilitet

Thy Erhvervsforum bliver én af beboerne, når Dragsbæk Margarinefabrik virkeliggør sine ambitioner om at åbne et nyt center for fødevareudvikling i den nuværende Oticon-bygning i Thisted.

Kontoret i Thisted bliver Thy Erhvervsforums hovedkontor, men tilstedeværelsen i Hanstholm opretholdes med et kontor i havnekontorets bygning på Hanstholm Havn. Endelig arbejdes der på at etablere et satellit-kontor i Hurup. Med den nye struktur vil Thy Erhvervsforum styrke sin tilstedeværelse i hele Thisted Kommune og øge effekten af sin service over for medlemmerne. Kontorerne i Hanstholm og senere i Hurup får fast, ugentlig åbningstid og bemandes i øvrigt efter behov.

Nyt iværksættermiljø opstår

”Med stiftelsen af Food Cluster Thy har Thy Erhvervsforum sammen med områdets store aktører inden for fødevareerhvervet slået fast, at udvikling og produktion af fødevarer bliver et lokomotiv for den fremtidige vækst i det lokale erhvervsliv. Derfor finder vi det naturligt, at vi flytter ind i det center, der bliver omdrejningspunkt for netop fælles projekter inden for lokal fødevareudvikling. Målet er at skabe et iværksættermiljø – et incubatormiljø – med særligt fokus på fødevareudvikling”, siger erhvervschef Kim Bak Kristensen fra Thy Erhvervsforum, der får ansvaret for oprettelse og drift af den nye funktion i centret.

 

Styrker medlemskontakten

”I dag bruger vi mange timer på landevejen, når vi kører til og fra kontoret i Hanstholm til møder andre steder i Thy. Den arbejdsgang vil vi gerne effektivisere og samtidig styrke vores kontakt med medlemmerne i hele kommunen”, siger Kim Bak Kristensen.

”Den nye struktur gør Thy Erhvervsforum til en mere effektiv organisation. Vi kommer tættere på vores mange medlemmer i hele Thy, vi opnår øget synlighed og får større fleksibilitet, fordi vi kan flytte de i alt 6 medarbejderne rundt og bemande alle tre kontorer efter det aktuelle behov”.

Ud over de faste medarbejdere trækker Thy Erhvervsforum på 2 projektmedarbejdere fra Handelsstandsforeningerne i Thy.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til erhvervschef Kim Bak Kristensen, Thy Erhvervsforum, på telefon 61 62 18 56 eller på e-mail kim@thyef.dk

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.