Thisted, Morsø, Skive og Herning Kommuner i fælles indsats for udvidelse af A26/34 fra Hanstholm til Herning

Erhvervslivet og organisationer bakker op

 

Et ”Danmark i balance” kræver en velfungerende trafikal infrastruktur.

Strækningen fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning er et af landets vigtige vejhængsler, og en fælles, koordineret indsats fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner skal nu virkeliggøre et mangeårigt ønske om at styrke infrastrukturen til gavn for alle involverede. Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse - en optimal løsning, som kan kobles på det eksisterende motorvejsnet ved Herning, og indsatsen retter sig direkte mod regeringen og Folketinget, som netop nu planlægger statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030. 

Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune:

”Der er en voldsom ubalance i statens vejinvesteringer, og vores del af landet er kraftigt underprioriteret, når det gælder statslige midler til infrastruktur. Faktisk har Region Sjælland og Hovedstaden siden 2009 fået 30-40 gange så mange statskroner til infrastruktur som Nordjylland, og ser vi på Skive Kommune er den lige som Thisted og Morsø underprioriteret. Det må ændres, for det er afgørende vigtigt for et Danmark i bedre balance og for den fremtidige samfunds- og erhvervsudvikling, at det trafikale hængsel fra Hanstholm til Herning fremtidssikres og kobles på motorvejsnettet.”

Kamp om investeringer kræver større indsats

Der er hård konkurrence om at tiltrække statslige investeringer til infrastrukturprojekter i hele landet.

Derfor opruster de fire kommuner. Med det nye samarbejde er der etableret en politisk styregruppe og et egentligt sekretariat hos Morsø Erhvervsråd, og via erhvervskontorerne i de fire kommuner aktiveres nøglevirksomheder i den fælles indsats. Efterfølgende planlægges det at etablere en mere formel komité med repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og politikere som medlemmer.

Erhvervschef Kim Bak Kristensen, Thy Erhvervsforum:

”Et enkelt blik på det eksisterende motorvejsnet i Danmark afslører med det samme, hvor behovet er størst. Med en 2+1 forbindelse fra Hanstholm til Herning via Mors og Skive genoprettes balancen og sammenhængen i den trafikale infrastruktur.”

Trafikal infrastruktur vigtig for væksten

Erhvervslivets konklusion er entydig. Den trafikale infrastruktur har stor indflydelse på, om væksten hæmmes eller fremmes, og om virksomhederne klarer sig godt. I de kommende år er arbejdskraftens mobilitet og hurtig transport af varer de centrale emner.

Lokale virksomheder bakker op

Det er grunden til, at en række toneangivende virksomheder fra Thisted Kommune bakker op om projektet og indtræder som ’ambassadørvirksomheder’. Dermed bliver de en aktiv del af det tværkommunale projekt. Blandt virksomhederne er NetIP, hvor administrerende direktør Carsten Hedemann siger:

”Som en virksomhed, der beskæftiger sig med infrastruktur – godt nok i den digitale udgave – så vi ved om nogen, hvor vigtigt en velfungerende og stabil infrastruktur er for en virksomhed. Det kan uden videre overføres til den trafikale infrastruktur.

”Vi er en vækstvirksomhed med en decentral strategi og mange lokale afdelinger, bl.a. i Thisted, Skive og Herning og med flere på vej. Samtidig tilskynder vi til mobilitet og free-seating for vore medarbejdere. Derigennem har vi stor bevægelighed mellem vores afdelinger og ikke mindst ude hos mange af vore kunder i netop det her område. Det betyder hos os, at vi binder rigtig mange konsulenter i rigtig mange timer på landevejene. Vi kan se, at dette ressourceforbrug er stærkt stigende i takt med øgede trafikale problemer. De timer, der er forbundet med dette trafikale ressourceforbrug, er ensbetydende med øgede omkostninger og er et direkte link til tabt omsætning for os”.

Ambassadørerne i Thy er – ud over Carsten Hedeman fra NetIP:

  • Søren Hundahl, ejer og direktør i J. Hundahl A/S
  • Hans Christian Hansen, ejer og adm. direktør i Helligsø Teglværk
  • Carsten S. Kristensen, ejer og adm. direktør i CSK
  • Niels Christensen, direktør i N. C. Christensen, Hurup.

 

Kim Bak Kristensen:

”Erhvervslivet i Thy har i mange år peget på infrastruktur som den vigtigste rammebetingelse.

Det er derfor helt naturligt, at en række toneangivende virksomheder fra Thy har meldt sig som ambassadører og som en aktiv del af indsatsen. Deres stemme er vigtig i den fælles indsats for at rette landspolitikernes opmærksomhed imod det faktum, at vores egn står for tur, hvis der skal være mening i regeringens ønske om en balanceret udvikling i Danmark.”  

 

For yderligere oplysninger:

Kontakt erhvervschef Kim Bak Kristensen, Thy Erhvervsforum, telefon 6162 1856

 

 

 

      

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.