NYE PENGE: Erhvervsfremmindsats får 1,1 mio. kr. ekstra - og opgaverne skal koordineres i Thy Erhvervsforum

 

Det er et af punkterne i det budgetforlig, som alle partierne i kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig. Samtidig er der enighed om, at opgaverne med erhvervsfremme skal koordineres i Thy Erhvervsforum. Og at Thy erhvervsforum inden nytår skal fremlægge en strategiplan.

Med de ekstra penge bliver der i alt 4,0 mio. kr. til erhvervsfremmeområdet, som også omfatter Food Cluster - der ligesom Thy Erhvervsforum er flyttet ind i Thy&Co, den tidligere Oticon-bygning i Tilsted.

Desuden omfatter indsatsen Task Force Hanstholm og kommunens handelsstandsforeninger - samt Thy Turistforening.

1,1 mio. kr. er ”nye penge”

Turistforeningen står i budgetforliget til at få beskåret sit tilskud med 500.000 kr. Disse penge vil til gengæld indgår i den samlede erhvervsfremmeindsat, og det samme vil 300.000 kr., der hidtil har været bevilget til Task Force Hanstholm.

Men ud over disse omposteringer bliver der ”nye penge” for 1,1 mio. kr. til erhvervsfremmeområdet, oplyser Niels Jørgen Pedersen (V), viceborgmester og formand for kommunens ehvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fundet de midler. Det giver mulighed for en stærkere erhvervsudvikling, siger han.

Til gengæld for den ekstra bevilling må Thy Erhvervsforum selv finansiere særlige projekter, som Thisted Kommune ellers tidligere har givet støtte til særskilt. I gennemsnit har disse tilskud udgjort 400.000 kr. om året.

Snitflader skal evalueres

Sideløbende med at Thy Erhvervsforum laver en strategiplan, skal ”snitfladerne mellem Thisted Erhvervsforum og Thisted Kommune evalueres”, som det hedder i aftaleteksten for budgetforliget.

- Vi hører af og til, at det kan være svært at se, hvad der bliver lavet i Thy Erhvervsforum, og hvad i Thisted Kommunes erhvervsafdeling. Så det skal vi blive skarpe på, siger Niels Jørgen Pedersen.

 

Artikel fra Nordjyske Stiftstidende lørdag den 29-9-2018 skrevet af Morten Kyndby Holm. 
FOTO: OTICON-BYGNINGEN I TILSTED, SOM - MED DRAGSBÆK A/S SOM EJER - BLIVER DOMICIL FOR THY&CO, DER BL. A. OMFATTER THY ERHVERVSFORUM OG FOOD CLUSTER THY. ARKIVFOTO: DIANA HOLM

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få de seneste lokale og nationale erhvervsnyheder
samt info om kommende arrangementer direkte i din mailboks.