Pressemeddelelse

Thy Erhvervsforum skal finde ny erhvervschef

Bestyrelsen i Thy Erhvervsforum og erhvervschef Lisbeth Bang Nielsen
er efter halvandet års samarbejde blevet enige om, at vejene må skilles.

Thisted, 8. november 2023: Ovenstående betyder, at der kun er én erhvervskonsulent
tilbage i Thy Erhvervsforum.

”Vi ser et behov for en anden profil til at varetage de fremtidige opgaver i Thy
Erhvervsforum. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Lisbeth Bang Nielsen for at
have styrket både det politiske og erhvervsmæssige netværk, ligesom økonomien er
vendt fra underskud til overskud under hendes ledelse, forklarer bestyrelsesformand Elisa
Grauenkjær.

Lisbeth Bang Nielsen er nu i opsagt stilling.

”Det er klart, at fremtiden på kort bane ser svær ud for Thy Erhvervsforum, da der lige nu
ikke er nok mandskab til at yde den ønskede hjælp til medlemmerne. Men vi giver ikke op
på alt det gode arbejde, der er gjort igennem årene for at opbygge et stærkt
erhvervsnetværk, hvor vi har hjulpet med at være et bindeled mellem erhvervsdrivende,
rådgivere og mentorer samt kommunen. Bestyrelsen går naturligvis straks i gang med at
finde en afløser for Lisbeth. Vi er dog sideløbende bl.a. i dialog med Thisted Kommune
om, hvordan vi sikrer, at aktiviteterne bliver grebet af funktioner i Thisted Kommune for at
videreføre den positive udvikling af erhvervslivet i Thy”, forklarer Elisa Grauenkjær.

”Lad mig understrege, at Lisbeth Bang Nielsen har udført det arbejde, som hun blev
ansat til – forbundet med at vende et underskud til et overskud og styrke samarbejdet til
både medlemmer og kommunen. Vi skylder nu alle medlemmer og den tilbageværende
erhvervskonsulent, Carsten Emil Feldtmann, en hurtig afklaring på, hvorvidt det er muligt
at opbygge en ny organisation, skabe stabilitet og udpege en ny erhvervschef”, uddyber
Elisa Grauenkjær.

For mere information kontakt venligst bestyrelsesformand Elisa Grauenkjær på tlf. 91 23
06 86.