Nyt pilotprojekt skudt i gang: Skal tiltrække flere kvindelige ledere til Thy

Ligesom i resten af Danmark, er der et fåtal af kvinder på ledelsesgangene i Thy. Det sætter et nystartet pilotprojekt nu på dagsordenen. Med en række lokale ildsjæle ombord, dykker projektet ned i, hvad Thy kan gøre for at tiltrække flere kvindelige ledere.

For nylig lød startskuddet til pilotprojektet ‘Flere synlige kvindelige rollemodeller i Thy’, som er et projekt sat i værk af Thy Erhvervsforum, finansieret af Landdistriktspuljens forsøgsprojekter. Her var projektets Advisory Board, som består af 14 udvalgte lokale kvinder og mænd samlet til en workshop, hvor de skulle komme med deres bud på, hvordan man kan tiltrække flere ressourcestærke kvinder til Thy.


Det var i den grad et emne, som satte gang i debatten blandt deltagerne:
- Jeg synes, workshoppen var interessant med mange gode drøftelser, og jeg var superglad for, at der også var mænd med! Jeg er generelt stor fan af projekter med et langsigtet perspektiv i – det kan tage uventede og spændende drejninger. Netop dét så jeg, da jeg blev tilbudt at være med i Advisory Boardet. Så udover, at det er en ære, at jeg blev valgt til at deltage, så er det sjovt at være med til startskuddet på et sådan et projekt, siger Karen Mørkholt, der er adm. direktør ved Revision Limfjord.


Udover Karen Mørkholt består pilotprojektets Advisory Board blandt andet af lokale ledere, selvstændige, iværksættere, en surfer, en kunstner og en tidligere borgmester. Advisory Boardet skal hjælpe med at kvalificere projektets undersøgelser og konklusioner.


Pilotprojektets formål er at undersøge, hvordan et lokalsamfund som Thy, kan synliggøre kvindelige ledere som rollemodeller og derigennem tiltrække flere ressourcestærke kvinder til området. Det er en dagsorden, som Karen Mørkholt er glad for, at der bliver taget fat på.
- Jeg tror, at det er en strategisk klog beslutning at forsøge at få flere kvinder til Thy - og få de kvindelige rollemodeller, som er her, frem i lyset, så kvinder har andre kvinder at spejle sig i. Det handler jo om på lang sigt at fremtidssikre en fornuftig udvikling af området, siger Karen Mørkholt.

Baggrunden for projektet
Thy Erhvervsforum er initiativtageren bag projektet, der blandt andet er udsprunget af hypotesen om, at ‘Thy går glip af betydelige udviklingsmuligheder, hvis kvinder er for lille en del af ledelsen i Thy’.
- Holder antagelserne i pilotprojektet stik, kan konsekvenserne blive, at vi i Thy går glip af ressourcer til udvikling og skabelse af arbejdspladser. Derfor er vores håb, at projektet på længere sigt skal bidrage til at styrke erhvervslivet og bosætning i Thy, siger erhvervskonsulent hos Thy Erhvervsforum, Thomas Rosenkrands.
Han peger samtidig på, at projektet taler ind i en meget vigtig dagsorden, som ikke bare gør sig gældende i Thy, men i hele landet:
- Det er jo ikke kun i Thy, der er få kvindelige ledere - det gælder hele landet. Derfor er forhåbningerne til projektet også, at det munder ud i en række initiativer og gode fortællinger, der kan inspirere andre områder, siger han.
Helt konkret skal pilotprojektet ende ud i en drejebog for, hvordan man i et lokalområde kan synliggøre de kvindelige ledere, der findes, som rollemodeller og tiltrække flere ressourcestærke kvinder til området.


Projektet drives i partnerskab mellem Thy Erhvervsforum, Sociologic, Analytics Squared og Efiko, og løber frem til 15. juni i år, hvorefter der tages stilling til næste skridt.