Få sparring og vejledning fra en mentor med stor erhvervserfaring !!

Med mentorordningen – MentorMatch – kan man som virksomhedsejer i Thy få vejledning og sparring ifm. en konkret udfordring eller opgave. Vejledning og sparring gives af en erfaren virksomhedsejer eller chef/leder i en virksomhed. Det kan også være en tidligere virksomhedsejer eller chef/leder.
Som virksomhedsejer står man ofte overfor en udfordring eller en opgave, hvor man tænker: Hvordan takler jeg den eller hvad gør jeg her. Det kan f.eks. være i forbindelse med en forretningsudvidelse, et opkøb, ændringer i personalesammensætning eller noget helt andet. – Og her kan en mentor komme med den sparring og vejledning, som gør, at du kommer styrket videre.

 

Hvem er mentor

Vores mentorkorps består udelukkende af erfarne virksomhedsejere/-ledere, som alle har en grundig og solid erfaring fra erhvervslivet. Deres baggrund, kompetencer og erfaring er mangesidig, og fælles for dem er, at de har en stor interesse for erhvervslivet og erhvervsudviklingen i Thy.

Se oversigten over vores mentorkorps 

 

Retningslinjer og forventninger

For at få det bedste forløb, er det vigtigt, at forventningerne til hinanden – mentor og virksomhed – er afstemt fra starten. Vi har derfor lavet nogle enkle og klare retningslinjer for både mentor og virksomhedsejer.
Retningslinjerne skal ses som en hjælp og ikke et regelsæt:

• En mentor yder frivillig/ulønnet vejledning og sparring til en virksomhedsejer.
• I mentorforløbet er der ingen økonomisk forpligtelse mellem virksomhedsejer og mentor.
• Virksomhedsejeren skal drive virksomhed i Thy for at kunne få tilknyttet en mentor.
• Virksomheden skal have et dansk CVR-nummer.
• Thy Erhvervsforum varetager udelukkende formidling af kontakt mellem virksomhed og mentor, og indgår ikke direkte i forløbet.
• I mentorforløbet vil det være virksomhedsejeren, som varetager den praktiske del og planlægning.
• Ved første møde mellem mentor og virksomhedsejer afstemmes forventninger, og der fastsættes et mål ift. den konkrete udfordring/opgave.
• Ved første møde mellem mentor og virksomhedsejer aftales retningslinjer herunder:
o Mødeform (fysisk, online mv.)
o Forventet antal møder
o Mødested
o mv.
• Efter mentorforløbets afslutning kontakter både mentor og virksomhedsejer Thy Erhvervsforum ift. evaluering af forløbet.

 

Hvordan foregår det

Har man som virksomhed en udfordring/opgave, og man gerne vil have tilkoblet en mentor, så tager man kontakt til Thy Erhvervsforum. Her bliver opgaven/udfordringen konkretiseret i samarbejde med virksomheden. Derefter vil Thy Erhvervsforum vælge den mentor, som der vurderes bedst egnet ift. opgaven/udfordringen. Det vil naturligvis også være under hensyntagen til, at der skal være den rette kemi mellem mentor og virksomhedsejer – både personligt og fagligt. Herefter sørger Thy Erhvervsforum for en kobling mellem mentor og virksomhed.
Det vil altid være virksomheden, som er ansvarlig ift. opstart, forberedelse til møder, opfølgning mv. Mentoren bidrager udelukkende med sin erhvervserfaring og vejledning/sparring.

 

Mentorforløbets varighed

Mentorforløbet aftales individuelt mellem virksomhedsejer og mentor. Som udgangspunkt strækker det sig over 2-3 måneder. I den periode vil der være 4-5 møder.

 


Ønskes yderligere information eller en mentor så kontakt:


thy-erhvervsforum-jens-mortensen-erhvervschef-500x300.jpg

Jens Mortensen

Erhvervschef
SoMe-ThyEF1039.jpg

Carsten Emil Feldtmann

Erhvervskonsulent
web-ThyEF0067_(2).jpg

Ida Marie Stenumgaard

Erhvervskonsulent