Hanstholm Havn er i fuld gang med en havneudvidelse til 500 mio. kr., som forventes færdig medio 2020.

For at understøtte erhvervsudviklingen i forbindelse med investeringen i havneudvidelsen og Hanstholm Havns målsætning om at blive den førende europæiske konsumfiskerihavn, har Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Thy Erhvervsforum taget initiativ til etablering af Task force Hanstholm. Task force Hanstholm har til opgave at koordinere indsatsen mellem de mange forskellige aktører og projekter på Hanstholm Havn. Målet er at få skabt værdi for hele Hanstholm både i forhold til fiskeri, eksportører, serviceerhverv på havnen, turisme og borgerne i Hanstholm. Projektet er planlagt til at løbe i årene 2019-2020-2021.

Task force Hanstholm ledes af en styregruppe bestående af Havnedirektør Nils Skeby, Direktør for Teknik, erhverv og beskæftigelse Mogens Kruse Andersen og Erhvervschef Anne Hansen, med Maritimt Netværk tilknyttet som adviceryboard.

Formål med Task force Hanstholm:

 • Understøtte Hanstholm Havn i forhold til havneudvidelse og vækst
 • Skabe flere arbejdspladser
 • Formidling af investeringer/aktiviteter
 • Skabe lokalt ejerskab til indsatser og investeringer
 • International profilering af Hanstholm havn
 • Tiltrække nye danske og internationale virksomheder til Hanstholm
 • Opgradere og forbedre den maritime i service i Hanstholm, for at understøtte erhvervet
 • Produktudvikling på konsumfisk området med henblik på udvikling af nye højværdi produkter bl.a. gennem skabelse af et lokalt funderet innovationsmiljø
 • Udvikle en logistik der kan forbedre virksomhedernes økonomi i Hanstholm
 • Skaffe den tilstrækkelige arbejdskraft der understøtter virksomhedernes behov
 • Sikre forsyningsstruktur og infrastruktur som understøtter havnens udvidelse
 • Fremme væksten af akvakultur anlæg i Hanstholm
 • Fremme væksten af fisk der landes i Hanstholm
 • Fremme ”grøn energi” og miljø tiltag for at brande Hanstholm som ”grøn” by og ”grøn” havn
 • Understøtte udviklingen af turisme i byen.

 


Kontakt


thyef2320-ny.jpg

Berith Holtebo

Projektleder Task Force Hanstholm