Flere synlige, kvindelige rollemodeller i Thy

I første halvdel af 2022 har vi i Thy Erhvervsforum under overskriften ’Flere synlige kvindelige rollemodeller i Thy’ arbejdet tæt sammen med Efiko, Sociologic og Analytics Squared om et forsøgsprojekt, støttet af Landdistriktspuljen.


Formålet har været både at belyse status for ligestillingen i Thy og komme med ideer til, hvordan der kan skabes øget synlighed om kvindelige rollemodeller i Thy.

Nu er pilotprojektet afsluttet, og vi kan se tilbage på en periode med mange spændende bidrag, resultater og erfaringer.
De væsentligste konklusioner og læringspunkter findes i denne drejebog.

Det er vores håb, at vi med drejebogen og øvrige aktiviteter i projektet har medvirket til at inspirere andre til at igangsætte lignende projekter i deres lokalområder.

Rigtig god læselyst!

Se også dette indslag fra Tv MidtVest "Takkede skeptisk ja til lyserød invitation: Særligt én ting lærte Jan Højlund om ligestilling i Thy"