Matchmakingzone Klitmøller

Matchmakingzone Klitmøller skaber et HUS og et NETVÆRK for alle, men retter sig primært mod kreative (mikro)virksomheder og iværksættere.  

Gennem projektet udnyttes de helt særlige naturskabte og særegne karakteristika på vestkysten i Thy til også skabe et særligt iværksætter og udviklingsmiljø – både for de folk, der bor i området, og de mange besøgende, der kommer til for at dyrke deres passion for kystnært friluftsliv som for eksempel surfing. 

 

Projektet har til formål at;

 •  Øge antallet af forbindelser til kreative miljøer i Danmark, (Nord)europa og resten af verden. 
  Mål – Minimum 10 faste beboere og 350 deltidsbrugere (beta-beboere) på årsbasis
 • Facilitere mødet mellem beboere og beta-beboere i Klitmøller 
  Mål – 50 ambassadører i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland
 • Øge antallet af (mikro)virksomheder og iværksættere i Klitmøller
  Mål – 5 nye virksomheder i Klitmøller
 • Medvirke til styrke turismen i området
  Mål – 5 nye samarbejder med lokale leverandører

Matchmakingzonen har den fordel, at miljøet skabes uafhængigt af, om folk har valgt eller vælger at bosætte sig i området. I en række tilfælde er det faktisk en fordel, hvis de folk, der kommer udefra ikke bosætter sig, da de i mange tilfælde bliver indgangen til det netværk og de muligheder, de folk, som er bosat, får adgang til som følge af matchmakingzonen.

Med matchmakingzonen introducerer vi sammnen Thy Erhvervsråd “the funnel of engagement”. Som sådan er de faste aktiviteter i matchmakingzonen bygget op, så brugerne kan engagere sig på det niveau, som passer til individuelle behov.

Man kan starte ét sted og bevæge sig længere og længere ind i tragten, hvor der alt efter, hvilket niveau man befinder sig på, vil findes forskellige muligheder.

 

Der er ikke ét ideal. F.eks. handler det ikke om, at folk skal gå fra at være besøgende til at være beboere. Det er helt og holdent op til folk selv. Faktisk er det en fordel, at stedet har mange forbindelser, som kommer og går og dermed også bærer nyt til huset.

Se mere på hjemmesiden: www.cowork-klitmoller.dk

 

Kontaktoplysninger:

Rasmus Johnsen

+4550944398

rj@rjohnsen.com