”Karriere på kanten” er titlen på et projekt, som arbejder målrettet med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i Thy og på Mors i perioden medio 2014 til ultimo 2016. Projektet er et samarbejde mellem Thy Erhvervsforum, Thisted Kommune og Morsø Kommune, og projektet har tilknyttet en styregruppe med repræsentanter fra begge kommuner. Styregruppens formand er Lars Torrild fra Dolle A/S.

Baggrund og indsatsområder                                                                                                                        
Resultaterne fra en undersøgelse i 2011 påpegede fire indsatsområder i forhold til at tiltrække og fastholde arbejdskraft i Thy og på Mors; tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, tiltrækning af virksomheder, fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og fastholdelse af virksomheder. På baggrund af disse resultater er ”Karriere på Kanten” blevet startet for at styrke indsatsen på området. I ”Karriere på Kanten” er indsatsområderne omkring tiltrækning og fastholdelse af virksomheder sammenfattet under indsatsområdet ’oprustning af virksomheder og uddannelsesinstitutioner’. På baggrund af de tre indsatsområder er der udarbejdet nogle overordnede mål, som projektet vil arbejde på at indfri igennem forskellige aktiviteter i projektperioden:

  • Involvering af 100 virksomheder
  • Formidling af 25 støtteordninger
  • Uddannelse af 50 virksomhedsledere
  • Understøtte rekrutteringen til 50 jobs
  • Understøtte mere end 25 arrangementer med fokus på kvalificeret arbejdskraft
  • Arbejde for en bosætnings- og brandingstrategi i Thisted og Morsø Kommuner
  • Etablere samarbejde mellem 5 lokale uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder

Besøg Karriere på kantens hjemmeside

Kontaktpersoner                                                                                                                                                        
Tommy Møllgaard Siim fungerer som projektleder. Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du derfor meget velkommen til at kontakte Tommy ved at skrive til tommy@thyef.dk Læs mere her: Projektplan Karriere på Kanten