Hvordan kan vi lave en bæredygtig erhvervsudvikling i Nationalpark Thy? Er det muligt ved hjælp af en strategisk indsats at få mere og bedre natur, øget beskæftigelse, fremme indtjeningen og forbedre turisternes oplevelse i Nationalparken?  Kan erhvervsudvikling i Nationalparken vejlede andre til en strategisk erhvervsudvikling baseret på de stedbundne ressourcer?

Med dette projekt ønsker vi at styrke iværksætteriet, forbedre levedygtigheden af regionens virksomheder og styrke innovationsmiljøet i regionen.

Vi ønsker at indføre en ny måde at lave forretningsudvikling på. En udvikling baseret på en bæredygtig udnyttelse af de tilgængelige unikke, lokale ressourcer, både menneskelige og fysiske.

  • Vi ønsker at bruge design og oplevelsesøkonomi som en metode til at fremme en strategisk erhvervsudvikling. Ved at koble videns personer og videns institutioner til branchen.
  • Vi ønsker at anvende en dialogbaseret forretningsmodel til at sikre at virksomhedens innovation sker i overensstemmelse med virksomhedens potentialer.
  • Vi ønsker at styrke virksomhederne ved at samle dem i forpligtende fællesskaber, som kan udvikle både den enkelte virksomhed såvel som hele branchen.

Træ er det centrale element i projektet.

Normalt anskues god kvalitet af træ, efter hvor lange og brede plankerne er, og hvor lige og uden knaster de er. Vi ønsker at udfordre denne opfattelse! Ved at bruge træ fra heden i Nationalpark Thy. Træet fra fyrretræer tættest på havet er små, krogede, fulde af sand og med mange knaster. På plussiden tæller, at træet har en karakterfuldt åretegning, samt at det er stærkt og vejrbestandigt. Imidlertid invaderer fyrretræerne heden, hvilket truer den unikke nordatlantiske klithede. Derfor ønsker vi at skabe en efterspørgsel efter disse krogede træer, så vi kan afskove heden hurtigere. Dermed kan vi forbedre kvaliteten af naturen i ​​Nationalpark Thy. Tømmeret fra Nationalparken kan certificeres med miljømærket FSC. Bæredygtig erhvervsudvikling handler også om at have et forretningsdrevet samfundsansvar. Derfor vil socialøkonomiske virksomheder kommer til at stå for hugsten og opskæringen af tømmeret. Tømmeret vil således kunne mærkes som et CSR produkt.

Bæredygtige forretningsmodeller

Thy har tradition for møbelvirksomhed. Vi ønsker at udfordre de eksisterende møbelproducerende virksomheder, ved at give dem bjerg og klitfyr tømmer at arbejde med. Det unikke tømmer kan ikke kopieres, hvorved produktionen vil kunne beholdes i regionen. Vi ønsker at finde op til ti møbel producerende virksomheder, som hver vil være med til at udvikle, henholdsvis et souvenir produkt, et møbelprodukt og en industriel anvendelse af tømmeret. Hver virksomhed skal matches med en møbeldesigner. Designerne skal bidrage med en innovativ tilgang til brugen af ​​tømmeret. Designerne skal med udgangspunkt i virksomhedernes forudsætninger, samt nogle fælles dogmeregler, komme med en række forslag til design af souvenir og møbler. Til at sikre at de fremkomne design forslag er realistiske og kan fremstilles af virksomheden, skal virksomhedens kompetencer og muligheder analyseres, ved at bruge den dialogbaserede forretningsmodel CANVAS.

Forudsætningen for en bæredygtig erhvervsudvikling er at der kan skabes en efterspørgsel, efter de møbelprodukter, der udvikles. Derfor skal designet være i top og til at sikre dette, skal der afholdes en konkurrence blandt de færdigt designede prototyper, hvorved det kun er de bedste eksempler som præmieres.

Strategisk klynge samarbejde

Andelsbevægelsen blev opfundet i Thy.  Vi ønsker at udvikle en moderne version af andelsbevægelsen.

Vi vil identificere og samle møbelvirksomheder på alle niveauer i branchen. Fra enkeltmandsvirksomheder til multinationale virksomheder. Virksomhederne kan gensidigt inspirere og hjælpe hinanden i en møbelklynge.

Men møbelklyngen er mere end bare en erfa gruppe. Møbelklyngen skal hjælpe virksomhederne til løbende at udvikle deres virksomheder. Derfor skal klyngen også arbejde med at identificere individuelle og fælles udviklingsmål for virksomhederne. Samt sikre en løbende målopfyldelse.

Møbelklyngen skal selv udvikle fælles dogmeregler. Dogmereglerne skal danne grundlaget for selve møbeldesignet.

Oprettelse af en gensidig markedsføring platform vil være en vigtig opgave for møbelklyngen. Den fælles markedsføringsplatform vil give virksomhederne mulighed for at producere mindre produktserier. Men sammen vil klyngen kunne sælge alle produkterne, under et større brand.

For at styrke klyngens strategiske betydning består klyngen også af de forskellige parter, der påvirker møbel branchen: Kommunen, uddannelsesinstitutionerne, nationale møbler klynger m.v. Derved vil klyngen kunne fungere som en regional vækst generator, som løbende vil forbedre de politiske og økonomiske vilkår for branchen.

Bæredygtig strategisk forretningsudvikling baseret på unikke regionale ressourcer

Det er håbet, at vi kan udvikle en strategi for bæredygtig udvikling af virksomheder, baseret på tilgængelige unikke produkter og ressourcer, redesignet i en ny forretningsmodel proces og fremtidssikret i et gensidigt forpligtende klynge fællesskab. En proces, hvor varerne er bragt til markedet ved hjælp af kollektiv markedsføring. Hvor virksomhederne støtter og udvikler hinanden. En klynge tilgang, der løbende fastholder de enkelte virksomheder i en konstant forretningsmæssige udvikling. Derfor vil denne metode skabe en ny tilgang til opfattelsen af ​​udkanten af ​​Danmark som et sted for unikke forretningsmæssige muligheder. En metode som baserer sig på regionens unikke rammer og Thys unikke historie med andelsbevægelsen. Vi ønsker at udvikle Andelsbevægelsen version 2.0