Stillingsannonce Erhvervschef

Thy Erhvervsforum er en velorganiseret og politisk uafhængig forening af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner med interesse for erhvervsudvikling i Thy. Foreningen har et tæt, integreret og velfungerende samarbejde med Thisted Kommune og har siden starten i 2012 haft en meget positiv udvikling. Thy Erhvervsforum er områdets største erhvervsforening med cirka […]

Posted by

Nye muligheder med biogasproduktion i Thisted Kommune

Thisted Kommune og LandboThy har netop offentliggjort, hvilke forretningsmuligheder, der er ved at producere biogas baseret på biomassen fra landbruget i Thisted Kommune. Forretningsplanen gennemgår et givent anlæg i forhold til finansiering, forrentning og potentiale. Forretningsplanen beskriver et modelanlæg, der skal motivere til en lokal dialog for at afsøge mulighederne […]

Posted by

IGU IntegrationsGrundUddannelsen

– Ny fleksibel vej til at ansætte og opkvalificere flygtninge På Thy Erhvervsforums Nytårskur tilbage i januar var hovedtaleren vores Udlændinge- og Integrationsminister, Inger Støjberg som berørte temaet ’Regeringens indsats på Integrationsområdet og forventningerne til erhvervslivet’. I den forbindelse blev det bl.a. nævnt, at vi fremadrettet skal se de flygtninge/integrationsborgere […]

Posted by

Styrk din konkurrenceevne gennem avanceret produktion

Det er nu muligt at få en håndsrækning til at implementere ny teknologi i produktionen! Regeringen har afsat 42 mio. kr. til at øge automatisering og digitalisering i små og mellemstore produktionsvirksomheder i perioden 2016-19. Projektet hedder ”Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion”, og har til formål at understøtte danske produktionsvirksomheders brug […]

Posted by