Styrk din forretning med nye kompetencer

Har du udfordringer med at realisere din virksomheds ambitioner? Ved at opbygge kompetencer i virksomheden kan du effektivt sikre grundlag for, at din virksomhed kan nå sine vækstmål. Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat projektet Danske Turismekompetencer, der gennem skræddersyede forløb vil tilføre nye kompetencer til ledere og medarbejder i din virksomhed.

Projektet har til formål at udvikle lige præcis de kompetencer, der kan sikre vækst i din virksomhed. Derfor startes der med at klarlægge, hvilke kompetencer din virksomhed har brug for, for at gøre jeres produkt eller ydelse endnu bedre. Det kan fx være kompetencer indenfor:

  • personligt værtskab
  • digitalisering
  • servicedesigns
  • værdikædebaseret ledelse

Målgruppen for den vækstrettede kompetenceudvikling er virksomheder i SMV-segmentet indenfor turismeerhvervet, dvs. virksomheder med:

  • under 250 ansatte
  • en omsætning der ikke er højere end 50 mio €
  • en balance på under 43 mio. €
  • aktiviteter indenfor turisme, forlystelser, overnatning, detailhandel, service, transport mm. indenfor turismens værdikæde

Projektet løber til og med 2019.

Læs mere her og kontakt gerne en af vores erhvervskonsulenter for yderligere.