Aalborg Universitet (AAU)

 • Vi er genvejen til samarbejde med Aalborg Universitet. Sammen guider vi dig på vej til den samarbejdsform og de forskere eller studerende, der kan hjælpe med lige netop din udfordring eller problemstilling

Danmarks Eksportråd

 • Sammen med Eksportrådet hjælper vi virksomheder med at eksporterer gennem en række gratis services, skræddersyede løsninger og tilskudsprogrammer. På alle markeder tilbyder Eksportrådet et uforpligtende rådgivningsforløb i form af indledende markedsrådgivning og behovsafdækning.

MARCOD

 • MARCOD’s formål er – sammen med Thy Erhvervsforum – at bidrag til øget vækst i de maritime virksomheder. Det er der flere veje til, og du kan hos os få hjælp til alt fra virksomheds- og produktudvikling, fundraising og projektledelse. MARCOD faciliterer og udvikler maritime netværk. Vi yder administrativ support i form af sekretariatsbistand og økonomisk administration, foretager strategianalyser, udarbejder forretningsplaner for nye og eksisterende maritime netværk samt arbejder med kompetenceudvikling osv.

Business Broen

 • Vi er aktive deltagere i BusinessBroen Norge-Norddanmark, som er et omfattende erhvervs, beskæftigelses- og kompetence udviklingsprojekt med fokus på den geografiske region i det nordlige Danmark og det sydlige Norge. Idéen er, at projektet skal bidrag positivt til, at virksomheder og organisationer i begge lande oplever vækst, udvikler sig og formår at skabe synergieffekter på tværs af landegrænsen.

Karriere på kanten

 • ”Karriere på kanten” er titlen på et projekt, som arbejder målrettet med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i Thy og på Mors i perioden medio 2014 til ultimo 2016. Projektet er et samarbejde mellem Thy Erhvervsforum, Thisted Kommune og Morsø Kommune, og projektet har tilknyttet en styregruppe med repræsentanter fra begge kommuner.

Erhvervsdata Thy

 • Synliggørelse af lokale virksomheders kompetencer, som kan bruges i forbindelse med store entrepriser i området. Vise den mangfoldighed af opgaver, som kan løses af lokale virksomheder.

Væksthus Nordjylland

 • I samarbejde med Væksthus Nordjylland kortlægger vi din virksomheds vækstpotentiale. Vi bruger Væksthjulet til at udarbejde din vækstplan. Det skal hjælpe dig til at få overblik over dine udviklingsmuligheder og vise dig vejen til at få ført planerne ud i livet.

Eksport Kredit Fonden

 • Vi kan være bindeleddet til EKF, som kan hjælpe med dine internationale forretninger fra første kontakt med kunden til sidste afdrag er betalt. Det er uanset om du skal have finansieret din virksomhed, vil sælge mere eller beskytte din eksport mod tab.

Norddanmarks EU-kontor

 • Vi er et servicecenter for virksomheder, offentlige og private, der vil ud i resten af EU med projekter, idéer og forretninger. Din virksomhed eller institution kan få hjælp af NordDanmarks EU-kontor til at finde internationale finansieringsmuligheder, kontakter og viden. Vi rådgiver og kobler landsdelen med de mange projekt-muligheder, som EU’s forskellige programmer rummer.

Nordjysk FødevareErhverv

 • Rådgivning kan hjælpe din fødevarevirksomhed med at få tilført ekstra ressourcer, som kan løse udfordringer, der kræver en ekstra indsats. Formålet med udviklingsforløbet “Rådgivning” er at ruste små og mellemstore fødevarevirksomheder til fremtidens krav om vækst og udvikling.

InnovationsAgenterne

 • InnovationsAgenterne kommer fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Vi har både praktisk og faglig viden om teknologisk innovation, som vi er klar til at tilføre din virksomhed. Du kan som lille eller mellemstor virksomhed få et gratis innovationstjek i din virksomhed. Med fokus på teknologi kan et innovationstjek hjælpe dig med at afdække virksomhedens potentialer og pege på en retning til at udvikle din virksomhed yderligere.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)

 • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed. Alle typer virksomheder i Thisted Kommune kan tilmelde sig netværket og få inspiration til, hvordan der med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele kan arbejdes med bæredygtighed.
 • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) tilbyder en række kerneydelser til netværkets medlemsvirksomheder, bl.a. i form af en miljøscreening og udarbejdelse af en plan for bæredygtig forretningsudvikling (PBF), netværksmøder og netværksaktiviteter. Du kan læse mere på www.nben.dk