Som medlem eller partner hos Thy Erhvervsforum er du med til at støtte op om vores arbejde omkring markedsføring af området, bistand til nye og eksisterende virksomheder i Thisted Kommune samt igangsætning af udviklingsprojekter til gavn for området som et godt sted at bo, arbejde, starte og drive virksomhed. Hvis du er iværksætter, får du gratis medlemskab resten af kalenderåret.

Udover adgang til vores generelle ydelser er en række af vores ydelser forbeholdt vores mange medlemmer. Blandt disse skal kort nævnes:

 • Gratis konsulentbesøg for eksempelvis omhandlende:
  – Afdækning af vækstpotentiale og udviklingsområder
  – Problematikker omkring generationsskifte
  – Hjælp til myndighedsindgang
  – Mulighed for virksomhedsanalyse
 • Gratis eller stor rabat på deltagelse i arrangementer
 • Hjælp til fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, bl.a. igennem Karriere På Kanten
 • Sparring om ansøgninger til vækst – og udviklingsmidler i Væksthus Nordjylland m.f.
 • Stemmeret til generalforsamling og valgbarhed
 • Få rådgivning med fokus på forretning af lokale erhvervsfolk og virksomhedsledere gennem InnovaThy
 • Direkte adgang til faglige og kommercielle netværk, der styrker din virksomhed som f.eks. det Maritime Netværk

Som partner er der nogle konkrete partnermedlemsfordele:

 • Aktiv annoncering og fremhævelse af virksomheden
 • Støtte til og markedsføring af egne arrangementer
 • Markedsføring ved Thy Erhvervsforums egne arrangementer
 • Markedsføring og eksponering målrettet medlemmer og iværksættere
 • Mulighed for at udsende nyheder eller tilbud gennem vores lokale nyhedskanal
 • Fælles arrangementer/kurser