Hvem er Thy Erhvervsforum?

Thy Erhvervsforum er en aktiv medlemsforening, der fremmer erhvervsudviklingen i Thy og giver en professionel erhvervsservice. Vi vejleder og sparrer virksomheder i Thisted Kommune – og virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.

Thy Erhvervsforum gør en forskel for lokale virksomheder. Vi vejleder iværksættere, igangsætter kompetenceforløb, giver overblik over støttemuligheder og vækstprogrammer samt skaber netværk.

Thy Erhvervsforum arbejder sammen med en række erhvervsfremmeaktører lokalt, nationalt og internationalt.

Thy Erhvervsforum blev stiftet den 27. september 2012 og er en sammenlægning mellem de to tidligere erhvervsforeninger, Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum. Foreningen arbejder tæt sammen med Thisted Kommunes erhvervsafdeling.

Vores vision

Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder.

Vores mission

Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Yde professionel vejledning ved opstart af virksomhed
  • Hjælpe med igangsættelsen af vækstprogrammer fra Væksthus Nordjylland
  • Hjælpe med sparring, innovation og udvikling
  • Danne og facilitere netværk
  • Igangsætte kompetenceforløb i samarbejde med områdets uddannelsesinstitutioner og Aalborg Universitet
  • Afholde infomøder med relevante temaer for erhvervslivet