Medlemskab

I indmeldingsblanketten kan du klikke på ‘antal medarbejdere’ og se den pris, som du skal betale for at være medlem af Thy Erhvervsforum! 

Medlemskabet gælder et kalenderår og fortsætter medmindre
dette opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af et kalenderår.

Aktivt medlemskab:

  • Stemmeret til generalforsamling og valgbarhed
  • Gratis eller stor rabat på deltagelse i arrangementer
  • Gratis konsulentbesøg ud fra dine behov og ønsker
  • Hjælp til fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

Partnermedlemskab:

Yderligere fordele som partnermedlem:

  • Markedsføring ved Thy Erhvervsforums egne arrangementer
  • Markedsføring og eksponering målrettet medlemmer og iværksættere
  • Mulighed for at udsende nyheder eller tilbud gennem vores lokale nyhedskanal
  • Fælles arrangementer/kurser