Innovation & Talentudvikling

INNO

Dansk Erhvervsfremme undersøger løbende innovationsgraden i danske virksomheder og har påvist en positiv sammenhæng mellem innovationsgraden og virksomhedernes vækst. Thy Erhvervsforum vil igangsætte udviklingsforløb med fokus på innovation og forretningsudvikling og dermed bidrage til, at innovationsgraden øges, og at relevant viden og innovationskampagner bringes ud til lokale virksomheder. Derudover vil Thy Erhvervsforum igangsætte netværk og understøtte klynger med fokus på innovation og kompetenceudviklingsforløb inden for en række tematiserede områder såsom automatisering, bæredygtigt byggeri, jern og metal, energi og fødevarer. Behovet for innovation stiller sammen med den stadig større internationale konkurrence krav om et højere kompetenceniveau hos medarbejderne. Der er derfor stigende krav til virksomhederne i Thisted Kommune om at talentudvikle medarbejdere og ledere. Thy Erhvervsforum vil gennem et aktivt samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejde for stadig flere relevante uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder i området, så vi kan bibeholde og udvikle talenter samt tiltrække den kvalificerede arbejdsstyrke, som virksomhederne har brug for. 

Mål

  • Øge kompetenceniveauet i Thisted Kommune.
  • 5 % færre ufaglærte i 2017 mod 2014.
  • Øge innovationsgraden hos områdets virksomheder.

Strategi

  • Promovering af erhvervsuddannelser.
  • Indgå i samarbejde om markedsføring af uddannelsestiltag i området.
  • Skabe nye forretningsmuligheder gennem virksomhedsrådgivning og deltagelse i uddannelses- og innovationskampagner.