Fødevarer & Produktion

FOOD2

Landbrug og fødevarer beskæftiger 19 % af arbejdsstyrken i kommunen og er dermed en vigtig sektor for Thisted Kommune.

Thisted Kommune har en række veletablerede fødevarevirksomheder såsom Tican, Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Premier Is og Dragsbæk Maltfabrik. Der er i de seneste år tillige kommet en underskov af fødevareproducenter, der alle brander sig på specialprodukter fremstillet i Thy. Disse produkter og virksomheder har sammen med de etablerede virksomheder et vækstpotentiale.

Thy Erhvervsforum vil gennem rådgivning og sparring omkring bl.a. vækst- og udvekslingsprogrammer understøtte disse virksomheders forretningsudvikling. Derudover vil Thy Erhvervsforum arbejde med de udfordringer som områdets produktionsvirksomheder oplever med overgangen fra videnlet produktion til videntung produktion. Det gør sig gældende i alle områdets styrkeområder såsom fødevarer, plastindustri, metal, samt træ og møbler m.fl.

Thy Erhvervsforum vil arbejde med automatisering, procesoptimering og rationaliseringer i produktionen, vi vil skabe klynger samt arbejde med kompetenceudvikling af medarbejderne på produktionsarbejdspladserne, så områdets produktionsvirksomheder skaber vækst og udvikler sig i den stadig stigende internationale konkurrence. 

Mål

  • Øge antallet af fødevareproducenter i området samt deres indtjening.
  • Samling af områdets produktionsvirksomheder i tematiske klynger, som skal være med til at sikre opkvalificering af medarbejdere, udvikling af nye eksportmarkeder samt en bedre indtjening.

Strategi

  • Udvikling og branding af fødevareprodukter fra området i samarbejde med lokale fødevareproducenter.
  • Rådgivning til målgruppen udviklet i nye netværk og projekter.
  • Skabe og facilitere tematiske klynger.