Infrastruktur & Service

INF2

”Det Blå Danmark” vækster, og Thisted Kommune har med Hanstholm Havn, DanWEC og Testcenteret i Østerild en række fokuspunkter, som giver potentiale og relevans i forhold til udvidelse og udbygning af områdets infrastruktur. Hanstholm Havn beskæftiger i dag mere end 1.600 årsværk, og forventningen er, at en havneudvidelse vil kunne skabe yderligere 1.000 arbejdspladser i området.

Thy Erhvervsforum vil arbejde aktivt med at forretningsudvikle den maritime sektor og støtte initiativer, der kan give bedre infrastruktur og transportforbindelser både for dem der pendler ind – og ud af kommunen. Indsatsområdet er tostrenget, da det både omfatter fokus på fysisk infrastruktur og fokus på serviceinfrastrukturen i Thisted Kommune.

I Thisted Kommune skal der fokuseres på øget service og koordinering i alle sektorer. Thy Erhvervsforum vil fortsat stå for en koordineret og aktiv erhvervsservice, hvor en række af de tværgående indsatser skal prioriteres såsom at tiltrække virksomheder, finansiering, kvalificeret arbejdskraft, internationalisering og øget samarbejde. 

Øget service er også i fokus i de enkelte sektorer. Detailbranchen presses af den øgede internethandel, og merværdien for kunden skal derfor gå gennem den personlige service. Produktionsvirksomheder og den maritime sektor skal indstille sig på global konkurrence med øget fokus på service, fleksibilitet og kvalificeret arbejdskraft, så derfor skal erhvervsservicen koordineres, og servicen i de enkelte sektorer skal udvikles. 

Mål

  • Udbygning af Hanstholm Havn samt forbedring af vejnettet mod Aalborg og Herning
  • Skabelse af 1-2 iværksætterhuse/ pendlerhuse
  • Forbedring af IT-infrastrukturen i hele kommunen
  • Indgå i en fire-årig aftale med Thisted Kommune om varetagelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme §12 og §13
  • Udvikling af 2-3 servicerelaterede projekttiltag i Thisted Kommune

Strategi

  • Indgå i samarbejde med Hanstholm Havn og Thisted Kommune for at varetage interesserne for udbygningen af Hanstholm Havn. Vi vil arbejde sammen med en bred vifte af aktører for at skabe en effektiv infrastruktur for området
  • Arbejde for en bedre adgang til fibernet for alle husstande i kommunen
  • Indgå i samarbejde med erhvervsfremmeaktører omkring etablering af iværksætterhuse/pendlerhuse
  • Udvikling af servicekoncepter og produkter, der giver vækst lokalt