Bosætning & Oplevelser

bo2

Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune og har en række attraktioner, som alle giver muligheder for at leve et aktivt liv i kommunen.

Thisted Kommune er udfordret af den nuværende nettoudflytning fra kommunen, og der skal arbejdes aktivt for, at tendensen vendes eller mindskes, da vækst i bosætningen har en klar sammenhæng med vækst i erhvervet og for udvikling af hele området.

Thy Erhvervsforum støtter alle tiltag, der arbejder for vækst i bosætningen og indgår derfor i projekter, der brander mulighederne gennem Nationalpark Thy, vores kulturliv og events, sportsaktiviteter og de kystvendte aktiviteter med havbadet i Vorupør og Cold Hawaii som spydspidser. Derudover arbejder vi med områdets foreningsliv og borgerinitiativer, så tiltagene tager sit naturlige afsæt i vores befolkning. 

Grundlaget for den aktive indsats skal lægges med en bosætningsstrategi, hvori der arbejdes med at markedsføre tilflytterkampagner, velkomstinitiativer, borgerinddragelse, netværksskabelse og aktiv inddragelse af områdets unikke attraktioner, gode uddannelsesinstitutioner, rige foreningsliv, events og stærke ressourcepersoner.

Thy Erhvervsforum vil have et øget fokus på oplevelsesøkonomien og dermed på at skabe flere muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, udvikle projekter med fokus på innovation samt ekstraordinære events.

Mål

  • Øge bosætningen i Thisted Kommune samt graden af kendskab til Thy.

Strategi

– Samarbejde om branding med relevante aktører omkring events, sport, kultur og fritidsaktiviteter

– Skabe erhvervsudvikling med relation til områdets naturlige og stedbundne potentialer

– Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, kommunen og områdets erhvervsliv, så der skabes grundlag for, at nye medborgere bosætter sig i Thisted Kommune