Klima & Energi

klima2

Positionen som Danmarks førende klimakommune skal bl.a. føre til nye arbejdspladser og virksomheder samt en førerposition inden for bølgeenergi og vindkraft. Thy Erhvervsforum vil samarbejde med områdets virksomheder om at omlægge til vedvarende energi og grønne omstillinger i produktionen og dermed medvirke til at omkostningsniveauet mindskes, og konkurrenceevnen forbedres. Thisted Kommune har med Det Nationale Testcenter for store Vindmøller, DanWEC og Passivhus Nordvest mulighed for at komme helt i front på klima- og energiområdet. Det kan tiltrække vidensinstitutioner såsom Aalborg Universitet og DTU samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

Mål

  • Øge beskæftigelsen i området relateret til følgeerhverv inden for klima og energi

Strategi

  • Udvikle erhvervsmulighederne inden for klima og energi gennem iværksætterrådgivning, projektfinansiering, vækst- og udviklingsmidler fra Væksthus Nordjylland