Overordnede strategiske prioriteringer Det overordnede mål for Thy Erhvervsforum er at skabe vækst og udvikling i Thisted Kommune. Thy Erhvervsforum vil gennem samarbejde med sine medlemmer, Thisted Kommune og andre relevante aktører arbejde for at løse udfordringerne for områdets erhvervsudvikling. Det vil ske ved at:

  • Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice i Thisted Kommune, så der skabes et gunstigt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder.
  • Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammen-hængende bosætnings- og brandingstrategi for området.
  • Tiltrække virksomheder og finansiering til området gennem netværk, fundraising samt vækst- og udviklingsmidler, der kan understøtte forretningsudviklingen for områdets virksomheder.
  • Skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter- og virksomhedsvejledning.
  • Fremme internationalisering i uddannelser og virksomheder i området, så de øgede omstillings- og kompetencekrav modsvares.