Thy Erhvervsforum er en velorganiseret og politisk uafhængig forening af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner med interesse for erhvervsudvikling i Thy. Foreningen har et tæt, integreret og velfungerende samarbejde med Thisted Kommune og har siden starten i 2012 haft en meget positiv udvikling. Thy Erhvervsforum er områdets største erhvervsforening med cirka 300 medlemsvirksomheder samt et stort antal strategiske partnere. Formålet er at skabe basis for og initiere udvikling på stort set alle fronter i kommunen, hvor erhvervslivet kan virke som udviklingsplatform og vækstdynamo.

Til at sikre foreningens fortsatte udvikling og bidrag til opnåelse af de fastlagte strategiske mål for egnens erhvervsmæssige udvikling søges nu en

Erhvervschef

 

Thy er i fuld gang med den transformation, der skal placere området som det foretrukne alternativ til livet i de større byer, og er samtidigt i stigende grad blevet et hot spot for iværksættere og et blomstrende erhvervsliv. Et hjørne af Danmark med en driftig og erhvervsvenlig kommune, stor livskvalitet og en fantastisk natur. Du får nu mulighed for at gøre en forskel i Thy og påvirke erhvervsudviklingen i området.

Med reference til en engageret bestyrelse får du som Erhvervschef for Thy Erhvervsforum til opgave at sikre en rationel daglig drift og udvikling af erhvervskontoret og dets kompetente medarbejdere. Du bliver den samlende kraft for erhvervs- og udviklingsaktiviteterne i Thy, hvilket blandt andet omfatter strategisk udvikling i samarbejde med bestyrelsen, samarbejde med og servicering af medlemsvirksomheder samt samarbejde med Thisted Kommune og Region Nordjylland.

Du etablerer relevante netværk og organisatoriske samarbejder samt afholder møder, foredrag og andre aktiviteter, der fremmer erhvervsudviklingen. Du bliver ansvarlig for den overordnede markedsføring af disse aktiviteter samt for udviklingen af regionale og statslige projekter – herunder Business Region North Denmark. Du er med til at etablere nye virksomheder i Thy ved blandt andet at synliggøre og aktivere finansieringsmulighederne for erhvervsudvikling. Derudover varetager du personaleledelse, økonomistyring samt almindelige driftsopgaver.

Der kan være mange forskellige indgange til jobbet, men du har måske erfaring fra en lignende stilling, eller du kommer fra en relevant lederstilling fra erhvervslivet. Du har kendskab til erhvervsfremme-systemet, og du evner at balancere mellem erhvervslivets behov og den politiske arena. Det forventes, at du har erfaring med ledelse, planlægning, organisationsudvikling og gennemførelse af udviklingsprojekter, samt at du har økonomisk indsigt til at agere på hoved- og nøgletal. Du har faglig indsigt i opstart og drift af virksomheder, og du har erfaring med branding, konceptudvikling og implementering af strategier. Vigtigst af alt er, at du er en energisk ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel i Thy og skabe en stærk branding af egnen og erhvervslivet.

Du er en stærk netværker, der kender virksomhedernes sprog og behov, og som er i stand til at opbygge og vedligeholde relationer. Derudover er du udadvendt, tillidsskabende og troværdig, og du evner at skabe overblik og struktur over komplekse problemstillinger. Du har et højt drive, er visionær og nysgerrig på nye ideer. Du motiveres af at skabe vækst og gøre en forskel, og du har ”fingeren på pulsen” i forhold til erhvervsmæssige udfordringer og udviklingstendenser. Du er beslutsom, har integritet og en naturlig gennemslagskraft. Du kan naturligt motivere dine medarbejdere, og du har en synlig og nærværende lederstil med lav magtdistance og fokus på udvikling og struktur.

Det forventes, at du bor eller vil bosætte dig i lokalområdet.

Du tilbydes en spændende og udfordrende hverdag med personlig og faglig udvikling i en veletableret organisation, der har store ambitioner om at udnytte de mange muligheder, kommunen har i kraft af sit dynamiske erhvervs- og foreningsliv.

Kan du se dig selv i stillingen, så send en ansøgning som Word- eller PDF-fil mærket ”463-THY” til job@sensu.dk. Vi behandler ansøgningerne løbende.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather