DK: Dolle A/S er en af verdens største trappeproducenter. Vi er markedsførende på det europæiske marked og vores produkter sælges i mere end 40 lande på verdensplan. Dolle A/S udvikler, producerer og sælger trappe- og gelændersystemer i træ og metal. Det primære produkt er fortsat loftstrapper, men vi producerer også center vange trapper, spindel trapper, pladsbesparende trapper, samt et omfattende og meget populært gelændersystem.

Dolle A/S er beliggende i Frøstrup i det nordvestlige Jylland. Det er hér, vi har vores administration og den danske fabrik og herudover har vi fabrik i henholdsvis Kina og Ukraine. Vores produkter forhandles gennem detailkæder i mere end 40 lande på verdensplan, og over 90% af vores omsætning afsættes på eksport markedet.

Dolle er en dynamisk virksomhed, der satser stort på udvikling. Det gælder både i forhold til produktudvikling og kompetenceudvikling. Virksomhedens medarbejdere bidrager selv til planlægningen af arbejdsdagen, hvor der fokuseres kontinuerligt på optimering af arbejdsprocesser og procedurer, hvor der investeres mange ressourcer i kompetenceudvikling af medarbejderstaben, og hvor der uddelegeres ansvar helt ud i yderste led af virksomheden. Dét er nogle af årsagerne til, at Dolle i dag er en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække udviklingsstærke kompetencer til virksomheden. Vi har således i dag et stærkt udviklingsteam, som man ikke finder mange andre steder i verden, i virksomheder af Dolles størrelse.

UK: Dolle A/S is one of the world’s largest manufacturers of staircases. We are the market leader in Europe and our products are sold in over 40 countries worldwide. Dolle A/S develops, manufactures and sells staircases and banister systems in wood and metal. Our flagship product remains attic stairs, but we also produce modular staircases, spiral staircases and space-saving staircases as well as a comprehensive and sought-after banister system.

Dolle A/S is located in Frøstrup in northwest Jutland. This is where our administration and Danish production plant is situated, in addition to which we have factories in China and Ukraine. Our products are sold through retail chains in over 40 countries worldwide and over 90% of our turnover originates from the export market.

Dolle is a dynamic organisation with a strong focus on development. This applies to both product and staff development. The company’s employees are involved in planning their own schedules at work, where there is a constant focus on optimising working processes and procedures, where significant resources are invested in staff development, and where responsibility is delegated to the most peripheral part of the organisation. These are some of the reasons why Dolle is an efficient and attractive workplace capable of attracting development-focused competencies to the company. Hence, today we have a strong development team of the kind it would be difficult to find elsewhere in the world within organisations of Dolle’s size.

CVR-nr: 69395015
Omsætning: 250 mio. DKK
Antal ansatte: 250

Certificeringer og standarder:

ISO 9001:2008
FSC
ETA
REACH
EN 1090
EN 12207
EN 14975

Kontakt Person:

Lars Torrild
Gade/vej: Vestergade 47
Postnr.: 7741
By: Frøstrup
Map It

Telefon: +45 97991422
Hjemmeside: www.dolle.eu
E-mail: LT@dolle.com